RFID-tema på Avfallsdagarna i Stockholm

Nyheter   •   Nov 21, 2018 11:48 CET

Avfallsdagarna är höstens mötesplats för alla som arbetar inom den digitala avfallsbranschen och programvarorna EDP Future Avfall och EDP Mobile! I år är temat för dagarna RFID-märkning. Märkningen innebär att fler får rätt fakturering, som kan leda till att taxorna sjunker eftersom fler debiteras korrekt. Framförallt blir miljön en vinnare, eftersom avfallet sorteras bättre med märkningen.

Programvara främjar bostadsbyggandet i Sverige

Nyheter   •   Jan 09, 2018 12:15 CET

​EDP tar över PLANeraren från Lunds kommun och därmed blir programvaran som underlättar bostadsbyggande tillgänglig för alla kommuner.

Verksamhetssystem underlättar för kommuner att följa GDPR

Nyheter   •   Dec 04, 2017 11:09 CET

​Att utveckla verksamhetssystem som hanterar samhällsfunktioner och därmed många svenskars personuppgifter innebär ett stort ansvar. Eftersom systemen hanterar enorma mängder information, pågår sedan 2016 ett arbete med att GDPR-säkra dessa. Syftet är att skapa smidiga redskap åt Sveriges kommuner, det ska vara så enkelt som möjligt för dem att hantera personuppgifter enligt lagen den 25 maj 2018.

​Riksdagsbesök på EDP i Staffanstorp

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 14:32 CEST

Riksdagsledamoten (M) Boriana Åberg har gästat EDP, Staffanstorps största privatägda företag med över 100 anställda. Bland annat diskuterades lagen om offentlig upphandling, som kan bli bättre och till fördel för både anbudsläggare och leverantör. Trots ändringar för en mer likställd utvärdering mellan pris, användarvänlighet och kvalitet, är fortsatt tendens att enbart gynna lägsta pris.

Samarbetsavtalet som gör det lättare för kommuner att öka digitaliseringen

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 08:00 CEST

EDP har ingått ett samarbete med Sokigo avseende integrationer mellan några av bolagens IT-system. Syftet är att göra det lättare för Sveriges kommuner att transformera sina verksamheter och erbjuda bättre medborgarservice genom ökad digitalisering.

De flesta kommuner vill erbjuda riktigt god service till sina medborgare, exempelvis genom att de direkt i sin e-tjänst kan ändra uppgifter för sophantering, meddela vattenmätarställningar eller se aktuella fakturor. Många kommuner vill också dra större nytta av digitaliseringen för att effektivisera sina interna processer och automatisera tidskrävande uppgifter som idag utförs manuellt. En väg dit är samarbetet mellan IT-leverantörerna EDP och Sokigo. 

Helheten måste fungera
-Kunderna ska inte behöva prata med två olika leverantörer, de vill ha så få kontaktytor som möjligt. Helheten ska vara enkel och smidig och som vi ser det kan integrationer mellan våra olika system uppfylla deras önskemål. Som leverantörer får vi helt enkelt lösa det tekniska i bakgrunden. Det ska vare sig kommunerna eller medborgarna märka av, säger marknadschef Anders Christensson på EDP.

En annan vinst är att medborgarna själva kommer kunna bestämma när de ska anmäla saker eller inhämta information, inte en viss tid på vardagar när kommunen är öppen. Folk uppskattar frihet och det önskemålet kan kommunerna uppfylla.

Ett stort mervärde för alla parter
-Genom det här viktiga samarbetet integreras e-tjänstplattformen Abou med EDP:s verksamhetssystem för vatten, avfall, miljö och bygg. E-tjänsterna kommer att passa in i Mina sidor-lösningarna och kunderna kan hantera t.ex. sopabonnemang eller vattenmätarställningar på ett mer logiskt sätt, säger Carl-Johan Ahde, affärsområdeschef för Digital service på Sokigo.

Ett stort mervärde med andra ord. Informationen kommer direkt i e-tjänsten och omvänt ramlar informationen i e-tjänsten rakt ner i EDP:s verksamhetssystem. Det blir lätt att se hur fakturorna för sophantering ser ut för det senaste året och kunderna kommer åt alla underlag i Abous ”Mina sidor”.

För mer information kontakta:
Marknadschef Anders Christensson, EDP 046-23 45 50, anders.christensson@edp.se
Affärsområdeschef Carl-Johan Ahde, Sokigo 08-470 75 01, carl-johan.ahde@sokigo.com

EDP utvecklar ett stort antal mjukvaruprodukter som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med våra IT-system.

EDP har ingått ett samarbete med Sokigo avseende integrationer mellan några av bolagens IT-system. Syftet är att göra det lättare för Sveriges kommuner att transformera sina verksamheter och erbjuda bättre medborgarservice genom ökad digitalisering.

Läs vidare »

​Norge tar efter Sveriges sophantering med datoriserad tömningsregistrering!

Nyheter   •   Maj 29, 2017 12:42 CEST

Effektiv digital hantering direkt i sopbilen hjälper många svenska kommuner att hålla rätt på soptömningen. Nu tar Norge efter Sverige och det finns ett stort intresse för programvaran EDP Mobile och en hel del uppmärkningsprojekt är igång.

I Norge rullar ett trettiotal sopbilar med EDP Mobile och den senaste i raden av intressenter är Sirkula IKS, som ansvarar för sophanteringen för privata hushåll i de norska kommunerna Ringsaker, Hamar, Stange och Løten. Sirkula IKS kommer inom kort att utföra ett uppmärkningstest av sopkärl. När sopkärlen (som märks med RFID-taggar) töms bearbetar EDP Mobile informationen som varje kärl avger. Detta leder bland annat till att alla hushåll och företag får rätt fakturering, som kan innebära att taxorna sjunker eftersom fler debiteras korrekt. Men framförallt blir miljön en vinnare, eftersom avfallet sorteras bättre än innan.

– Vi märker att intresset ökar och beräknar att antalet fordon som använder EDP Mobile i Norge kommer att fördubblas redan innan årsskiftet, säger Thomas Erikson, produktkonsult på EDP. Programvaran EDP Mobile säljs via återförsäljaren Norkart AS i Norge.

Effektiv digital hantering genom svenska programvaran EDP Mobile i norska sopbilar, leder till att hushåll och företag får rätt fakturering och gör miljön till en vinnare!

Läs vidare »

EDP har fått högsta kreditvärdighet av UC!

Nyheter   •   Maj 19, 2017 13:32 CEST

EDP har erhållit högsta kreditvärdighet hos UC (riskklass 5). Detta belyser att EDP är ett finansiellt stabilt företag och en trygg IT-leverantör. 

UC sammanställer information som gör att både privatpersoner och företag kan ta säkra och effektiva inköpsbeslut. UC:s kreditvärderingssystem beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg klassificeras alla svenska företag i riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd. UC:s bedömning för riskklass 5 är att företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet och 99,76 % eller större sannolikhet till överlevnad.

​EDP har erhållit högsta kreditvärdighet hos UC (riskklass 5). Detta belyser att EDP är ett finansiellt stabilt företag och en trygg IT-leverantör. UC sammanställer information som gör att både privatpersoner och företag kan ta säkra och effektiva inköpsbeslut.

Läs vidare »

20 nya arbetstillfällen i Staffanstorp

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 09:50 CEST

Det finns idag initiativ på regeringsnivå som manar kommunerna till digitalisering och därmed ökar trycket på EDP, en av Sveriges IT-leverantörer. Företaget som utvecklar verksamhetssystem till bland annat kommuner, känner av det ökade behovet.

-Vi måste utveckla och anpassa våra produkter efter det som händer i samhället, bland annat den ökande efterfrågan på geografisk information, tillgänglighet, transparens och kommunikation med medborgaren via e-tjänster och sms, berättar Mikael Nyquist, VD och grundare av EDP. Därmed behöver personalstyrkan under 2017 och framåt, utökas med ett tjugotal nya medarbetare. Idag har företaget över 100 anställda och är det största privatägda i Staffanstorp. 

-Vi har varit i ett ständigt expanderingsläge under många år, men nu är det extra påtagligt. Företaget har verkat i över 30 år i Staffanstorp och planerna är att låta huvudkontoret fortsätta att växa här. Visst har det under resans gång funnits tankar på att förflytta oss till Malmö, men Staffanstorp har under alla år varit en vinnare ur de flesta perspektiv.

EDP utvecklar mjukvara som kommer medborgaren till nytta men som denne nästan aldrig kommer i kontakt med. Mycket kring vardagen i Sverige fungerar så bra att man inte behöver tänka på det, som att vattnet rinner ur kranen, att soporna töms eller att bygglovet processas och godkänns. Men allt säkerställs och administreras i omfattande verksamhetssystem som många kommuner och myndigheter använder för sitt dagliga arbete. Hela 90% av Sveriges kommuner använder produkter från EDP.

EDP utvecklar ett stort antal mjukvaruprodukter som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med våra IT-system.

Initiativ på regeringsnivå manar kommunerna till digitalisering och därmed ökar trycket på EDP, en av Sveriges IT-leverantörer. Med över 100 anställda är företaget det största privatägda i Staffanstorp och under 2017 och framåt, behöver personalstyrkan utökas med ett tjugotal nya medarbetare.

Läs vidare »

Vellinge kommun tar med EDP på sin digitala resa

Nyheter   •   Maj 02, 2017 12:47 CEST

​Med fokus på ökad medborgarnytta, tillgänglighet och intern effektivitet har Vellinge kommun valt EDP till sin samarbetspartner för att genomföra sin digitala agenda, vilken sträcker sig till år 2020.

Digital administration av förorenad mark

Nyheter   •   Apr 25, 2017 09:45 CEST

Att registrera, administrera, sammanställa och rapportera arbetet med förorenad mark har hittills inte varit enkelt. Olika digitala system har hanterat olika delar vilket gjort det tidskrävande och svårt att skapa sig en helhetsuppfattning. EDP har därför utvecklat verksamhetssystemet EDP Vision MarkMiljö som är framtaget med fokus på den totala hanteringsprocessen gällande förorenad mark.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadskommunikatör
  • malblitrn.orarkivilkdssxsozfn@aqedzop.rsseyo

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • anmkdebursvs.cvhhrorisnlteahnsibsoofn@chedifp.jesexn

Om EDP

Verksamhetssystem för hantering och debitering av vatten, avfall, fjärrvärme, miljö, bygg och ärende.

EDP utvecklar ett stort antal mjukvaruprodukter som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner använder våra produkter, det leder till tidsbesparing och förenklad hantering. I slutändan blir resultatet ett fungerande och enkelt samhälle för både medborgare och kommuner!

Under mer än 30 år har vi fokuserat på att utveckla kund- och verksamhetsanpassade produkter. Därför arbetar vi under utvecklingsprocessen tätt tillsammans med våra kunder, som till största delen är kommuner, renhållningsföretag, statliga verk och bolag.

Adress

  • EDP
  • Järnvägsgatan 93
  • 245 34 Staffanstorp
  • Sverige

Länkar