Skip to main content

EDP finns på plats under FSBI-dagarna!

Evenemang

03
MAY
Göteborg
-

FSB bjuder in de som arbetar med bygglov, anmälan och administration till Informations- och utbildningsdagar. Utbildningsdagarna vänder sig till Byggnads- och VVS- inspektörer, Bygglovshandläggare, Bygglovsarkitekter, Politiker, Administratörer och andra inom privat och offentlig verksamhet som arbetar med tekniska frågor inom området.

http://www.fsbi.se/