Skip to main content

Möt EDP på Vattenstämman

Evenemang

16
MAY
Karlstad
-

De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning. Därför behöver vi, enl. Boverket, bygga ca 700 000 nya bostäder. På Vattenstämman diskuteras planering och beslutsfattande som leder till att vattnet säkras inför den snabba befolkningstillväxten och det ökade behovet av bostadsbyggande.

http://www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser--seminarier/svenskt-vatten/vattenstamman-2017/