Skip to main content

Träffa EDP Consult på Renare Marks Vårmöte!

Evenemang   •   Feb 16, 2017 10:55 CET

29
MAR
Malmö
-

Med temat Från ax till limpa vill Renare Mark med hjälp av aktörer från hela branschen belysa var det finns utvecklingspotential och möjliga lösningar i arbetet med förorenade områden, från de inledande planeringsskedena till efterkontroll och kunskapsåterföring.

http://wp.renaremark.se/