Skip to main content

Träffa EDP Consult på Renare Marks Vårmöte!

Evenemang

29
MAR
Malmö
-
Med temat Från ax till limpa vill Renare Mark med hjälp av aktörer från hela branschen belysa var det finns utvecklingspotential och möjliga lösningar i arbetet med förorenade områden, från de inledande planeringsskedena till efterkontroll och kunskapsåterföring. http://wp.renaremark.se/