Skip to main content

Programvara främjar bostadsbyggandet i Sverige

Nyhet   •   Jan 09, 2018 12:15 CET

Planprocesser för bostadsbyggande underlättas genom programvaran PLANeraren.

EDP tar över PLANeraren från Lunds kommun och därmed blir programvaran som underlättar bostadsbyggande tillgänglig för alla kommuner.

Programmet ger utökad kontroll i detaljplanearbetet och bidrar bland annat till att planprocessen synkroniseras med kommunens nämndsammanträden i alla nivåer. Detta leder till en effektivare planprocess som underlättar för byggnation. Idag används PLANeraren av Lunds och Helsingborgs kommuner som även hanterar resursallokering, uppföljning, budget, tidrapportering, diarieföring, checklistor och filhantering i programmet.

PLANeraren kan användas som ett fristående program men kommer även att integreras med EDP:s verksamhetssystem EDP Vision Bygg, där integrationer med bland annat GIS-system kommer att ge en ännu effektivare hantering.

EDP ansvarar för underhåll och framtida utveckling av PLANeraren från och med december 2017. För mer information kontakta EDP via sales@edp.se eller 046-23 45 50.