Skip to main content

Höstens integrationskampanj börjar nu

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 21:28 CEST

Under hösten genomför Eductus en jobbkampanj som syftar till att underlätta integrationsprocessen för nyanlända invandrare i Göteborgsregionen. Genom öppna föreläsningar, samarbeten med invandrarföreningar och företag samt samverkan mellan lokala politiker så jobbar Eductus aktivt för ett samhälle där all arbetskraft kan tas tillvara.

Inom några år har vi stora pensionsavgångar på arbetsmarknaden. Färre arbetsföra personer ska försörja allt fler. Vi måste bli bättre på att ta tillvara outnyttjad arbetskraft.  Men det är inte alltid lätt att komma in på arbetsmarknaden som invandrare i Sverige idag. Vissa bostadsområden har mycket hög andel arbetslösa personer. Kontakten med det svenska samhället har blivit bruten och nya generationer växer upp i en miljö där det är vanligt att man inte har ett stadigvarande arbete.  Invandrare behöver förebilder som har lyckats väl i arbetslivet och få chansen att lära sig de oskrivna regler som finns i arbetslivet.

Nu söker Eductus personal upp människor i invandrartäta bostadsområden för att diskutera integrationsfrågor och hur man går tillväga för att komma in på arbetsmarknaden. Vi ger oss ut på gator och torg och följer med i vardagslivet. Samtidigt lyssnar vi av företagens framtida kompetensbehov och informerar politiker och beslutsfattare. Vi bjuder in alla till dialog.

– Genom föreläsningar och samarbeten vill vi på Eductus bygga broar, inspirera och sprida kunskap, men även lyssna av de hinder och behov som olika människor står inför.  Vi vill också förmedla vilka möjligheter som idag redan finns i samhället för att komma in på arbetsmarknaden, säger Petter Carolusson, områdeschef på Eductus.

Inom Eductus tror vi på en dialog, att möta människor i deras egen miljö och via föreningsträffar och öppna föreläsningar skapa diskussioner kring samhällsfrågor, om det som påverkar oss varje dag.  Vi har lång erfarenhet och goda resultat av att hjälpa personer att med egen kraft ta sig in på arbetsmarknaden oavsett ålder, nationalitet, kön eller arbetsförmåga. Vi har kompetens, metoder och verktyg för att aktivera och motivera, samt ett antal samverkansavtal med myndigheter som gör att vi redan idag stödjer, utbildar, aktiverar och motiverar personer till egenförsörjning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Carolusson, områdeschef Eductus, 031-704 80 46, 070- 588 25 90
petter.carolusson@eductus.se

Eductus hjälper privatpersoner, företag och organisationer och är experter på matchning, rekrytering, integration, omställning, arbetslivsinriktad rehabilitering och vuxenutbildning. Vi finns på 43 orter i Sverige. www.eductus.se

Vi är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Se www.academedia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.