Skip to main content

Så ska Sverige behålla sin ställning som möbelnation

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 12:05 CET

Efter närmare två decennier av stark export och ett glädjeskutt i inrikes-ekonomin efter finanskrisen 2008 står den svenska möbelindustrin idag inför flera stora utmaningar. Och nu byter branschen taktik. Ett tydligt exempel är EFG European Furniture Group, vars förändringsarbete redan börjat ge resultat.

– Receptet är klassiskt. Det handlar om att hitta det man är absolut bäst på och sätta full fart framåt, säger Marcus Westdahl, VD på EFG.

Allt började med en pinnstol i Tranås 1885. Och nu, snart 130 år och ett 40-tal förvärv senare, är EFG ledande inom kontorsmöbler för privat- och offentlig sektor på ett flertal marknader. Under rekordåret 2008 omsatte koncernen, som ägs av norska investeringsfonden Herkules Capital, närmare 1,7 miljarder och året efter tillträdde nya VD:n Marcus Westdahl. Då slog krisen till med full kraft.


– Mitt uppdrag skulle ha varit att genomföra en offensiv förvärvsplan, men den fick läggas på is direkt. Istället fick vi ta ett steg tillbaka, börja om och ställa viktiga frågor som: Hur har marknadens behov förändrats – och på vilket sätt anpassar vi oss? Det blev starten på ett arbete som nu resulterat i en helt ny organisation. Mer flexibel, snabbfotad och innovativ än någonsin, säger Marcus Westdahl.

Inspiration från biltillverkarna

Den nya affärsplanen utgick ifrån att konjunkturen skulle vara fortsatt ojämn, vilket krävde att kostnaderna kunde variera på samma vis. Nyckelordet blev därför flexibilitet. Istället för att uteslutande bedriva egen fanérproduktion och möbeltapetsering beslutade företaget att, med bilindustrin som förebild, teckna partneravtal med ett stort antal komponenttillverkare.


– Precis som tidigare utformar vi våra egna möbler och producerar vid monteringslinjen i Tranås. Skillnaden mot förr är att våra nya underleverantörer nu gör det möjligt för oss att lägga mer fokus på design och produktutveckling. Samarbetet gör oss också mindre priskänsliga då vi enkelt kan variera våra material – och vi får en helt annan möjlighet att snabbt ta fram skräddarsydda lösningar, säger Marcus Westdahl.

Spetskompetens vägen till framgång

Vid mitten av 2013 kommer huvudkontoret i Tranås att ha ungefär lika många tjänstemän som man har medarbetare i produktionen, vilket innebär en klar förändring jämfört med tidigare. Skiftningen är numera välbekant i näringslivet och kommer fortsätta prägla möbelbranschen märkbart, enligt Marcus Westdahl.


– Denna omfördelning säger något om klimatet i svensk industri och vart vi är på väg. Baltikum och Polen har blivit de nya specialisterna på formpressat trä och Litauen är idag välkänt för sömnad och möbeltapetsering. Framtiden för Sverige som möbelnation blir att förhålla sig till detta, att odla vår spetskompetens och nisch – vilket är design och teknik. Norden har ett mycket gott internationellt renommé på dessa punkter och det är utan tvekan härifrån vi måste fortsätta vår resa framåt. Lyckas branschen med detta har Sverige alla möjligheter att behålla sitt goda rykte.

Tekniken kliver in

Och, på tal om resan framåt: Hur ser framtiden inom kontorsinredning ut? Vad kommer att känneteckna kontor och offentliga miljöer framöver? Vilken typ av funktioner är det som kommer att efterfrågas?


– Vår främsta styrka ligger i att analysera hur individer arbetar och samarbetar för att ta fram lösningar som får grupper att fungera ihop. På så vis har våra säljare idag en viktig funktion i att identifiera olika företags individuella behov. Det deras analyser antyder är att funktion återigen kommer att ta mer plats, men ur ett intuitivt perspektiv. Behovet av det traditionella skrivbordet kommer exempelvis att minska i takt med att fasta arbetsstationer försvinner och internethastigheten ökar. Extra kraft kommer att läggas på att hitta intelligenta lösningar som gör oss som individer mer motiverade, produktiva och kreativa.

Vad betyder det?

– Många uppger idag att de allra helst hade arbetat mer rörligt i en biblioteks- eller loungemiljö, något jag tror kommer påverka framtidens kontorsmöbler i allra högsta grad. Redan nu ser vi hur intelligent teknik blandas med traditionell kontorsinredning i och med iDrive som gör att våra kontorsmöbler automatiskt ställer in sig efter dina behov. Skrivbordet kommer till exempel att kunna påminna dig om att släcka ljuset då du går hem eller att arbeta stående för att förbättra hälsan, säger Marcus Westdahl.

****************************************************************************************

Detta är EFG:

  • Huvudkontor i Tranås, Småland.
  • Omsättning 2012: 1,2 miljarder.
  • Antal anställda: 500.
  • EFG har egna inredningsföretag i: 

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Frankrike. Dessutom finns ett nätverk av partners i Europa och mellanöstern.

  • Tillverkar funktionella, inspirerande och långsiktigt hållbara produkter för kontor och offentliga miljöer.


European Furniture Group är en ledande europeisk leverantör av inredningslösningar för kontor och offentliga miljöer. Vårt samlade arv av skandinavisk möbelkultur har, tillsammans med vårt kunnande och insikter, gett oss unika möjligheter att nå framgång inom vår bransch. Idag erbjuder vi de mest flexibla, inspirerande och långsiktigt hållbara inredningslösningar som finns att tillgå.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy