This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: hsb.se/arlanda/brf/dragonen/
Foto: hsb.se/arlanda/brf/dragonen/

Nyhet -

Bra kontroll på fastigheten ger energibesparing

-Vi ser hela tiden över våra hus och försöker bli mer energieffektiva där vi bland annat har infört system för optimering av energi och inomhuskomfort. Det berättar Åke Wiklund som är ordförande i Brf Dragonen i Märsta.

Föreningen består av sex stycken trevåningshus, utan hiss, med totalt 180 hushåll. Husen som är byggda 1962-63 är grupperade runt två gårdar och ligger i nära anslutning till centrala Märsta. Brf Dragonen är en HSB förening där HSB också anlitas för att sköta själva förvaltningen.

Husen i Brf Dragonen har genomgått stambyte och mycket annat har också bytts under senare år med fokus på optimering, digitalisering och hållbarhet.

-Det mesta i våra hus är utbytt även om ledningarna till den vattenburna värmen återstår att byta tillsammans med en uppgradering av ventilationen från självdrag till FTX och fönsterbyte konstaterar Åke Wiklund.

Föreningen har gjort flera stora satsningar och exempelvis installerat bergvärme och solceller på taken.

-Sammantaget har vi fått ned fjärrvärmeförbrukningen med hälften och våra medlemmar är väldigt nöjda, säger Åke Wiklund.

I takt med att nya investeringar görs så blir det också alltmer digitala lösningar i föreningen. Ett exempel är när det gäller styrningen av sol-och bergvärmen via en digital hub samt genom av olika tjänster för förvaltningen och i kontakterna med medlemmarna där allt mer kommunikation sker via appar och olika plattformar.

-Det som är gång just nu är att låssystemen ses över och nycklar har bytts ut till taggar i både bastun och gymmet och snart även i portar och tvättstuga, berättar Åke Wiklund.

Mätning i alla lägenheter nästa steg

När det gäller Egain Edge som föreningen har haft under flera år så pågår även där en uppgradering. Där har det under 2019 har installerats sensorer i cirka 30 procent av lägenheterna för att ge föreningen mer information och bättre kontroll på sin fastighet. Det är sensorer som mäter temperatur och fuktighet i lägenheterna vilket gör att mer data samlas in och medför uppgradering av styralgoritmen så väl som ett bättre beslutsunderlag för styrelsen vid exempelvis felanmälningar.

-Vi har ett långvarigt och bra samarbete med Egain som vi gärna fortsätter med. Gällande fortsatt digitalisering ser vi en tydlig nytta med att mäta i alla lägenheter, och det är också väldigt enkelt att få till. Förmodligen kommer vi att placera ut sensorer i samtliga lägenheter för att få full kontroll på vår fastighet ur ett energi- och komfortperspektiv. Men först vill vi utvärdera den installation som vi har gjort under 2019, säger Åke Wiklund.

Vill du veta mer om fördelarna med att mäta?

Boka ett samtal med någon av våra experter

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Egain är ett svenskt teknikbolag med spetskompetens inom energioptimering av bostadshus. Vi utvecklar en intelligent AI-baserad programvara som visualiserar och optimerar energiförbrukningen i byggnader automatiskt. Resultatet blir sänkt miljöpåverkan och behagligare inomhusklimat vilket leder till nöjdare boende, lägre underhållskostnader och starkare balansräkning. Egain startades 2003 och har sedan dess optimerat fler än 250 000 lägenheter i 11 länder och ansvarar för värmestyrning i mer än 16 miljoner m2 boendeyta. Egains majoritetsägare är Summa Equity. På Egain klimatkompenserar vi våra egna CO2-utsläpp fullt ut. För mer information, gå in på www.egain.io

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter