Skip to main content

eGain hjälper oss med fokus på miljön!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 07:53 CEST

- Med hjälp av eGain når vi snabba resultat och nu är 2010 års energimål på en minskning med 5 % uppnådda. Dessutom lyckades vi parera den kalla vintern utan att rubba vår budget, berättar Stefan Jansson, fastighetschef på Katrineholms Fastighets AB.

Energi och miljö är en viktig fråga för Katrineholms Fastighets AB. Sedan ett år tillbaka har de styrt hela sitt bostadsbestånd med prognosstyrning och minskat sin energiförbrukning med 6 %.

- I branschen finns det otroligt mycket att göra för minskad energianvändning. Det är stort fokus på klimatsmarta lösningar. Att profilera sig som ett miljötänkande företag ligger i tiden och vi arbetar aktivt med att det ska genomsyra vår verksamhet. Man vill inte stå utanför denna rörelse man vill stå först i ledet och verka som förebild, säger Stefan.

- Vi har fått ett helt annat fokus på miljö än tidigare. Innan kan man säga att miljöfrågorna låg mer på en mer övergripande nivå i företaget, nu genomsyrar det alla delar i vår organisation. Det har vi saknat tidigare. Våra bovärdar har också fått nytt fokus på miljön och genom eGains energiexperter har de fått kunskap som gör att de kan ta en dialog med hyresgästerna på ett bättre sätt, säger Stefan.

- Vi är stolta över att vara partner till ett fastighetsbolag som Katrineholms Fastighets AB. De är ett ambitiöst företag med starkt fokus på energi och miljö och tillsammans tar vi stora steg mot en mer miljövänlig fastighetsförvaltning, berättar Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB.

KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. De är ett allmännyttigt företag som förvaltar över 1700 lägenheter och 240 000 m² verksamhetslokaler i Katrineholms Kommun. KFAB ska erbjuda goda, hälsosamma och prisvärda bostäder åt alla kategorier på bostadsmarknaden.

För mer information kontakta:

Stefan Jansson, Fastighetschef, Katrineholms Fastighets AB, Tel. 0150-57 073
Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB Tel. 0705-18 23 18

eGain är ett svenskt, internationellt företag med löftet att vara den mest ambitiösa partnern för miljömedvetna fastighetsbolag. Vi har arbetat specialiserat med prognosstyrning av uppvärmning i flerbostadshus sedan 1994. eGain forecasting™ minskar klimatpåverkan från snart 2000 fastigheter i Sverige och övriga Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera