Skip to main content

Energiexperter, framtiden ligger i era händer!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:13 CET

Syftet med energideklarationerna är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. I december 2009 publicerade Boverket en utvärdering av systemet som visade att de åtgärdsförslag som ges är alldeles för få.

I november 2009 hade ca 210 000 av 350 000 byggnader energideklarerats. I endast 56 % av dessa energideklarationer finns förslag på någon åtgärd. I vissa fall var även föreslagna åtgärder redan genomförda i byggnaden och många åtgärder är alltför generella där man inte tar hänsyn till den aktuella byggnadens behov.

Fastighetsägarna är i behov av fler anpassade och kreativa förslag. Nu är ett gyllene tillfälle att förbättra de kommande ca 140 000 energideklarationer som ännu inte genomförts. Att föreslå snålspolande duschmunstycken i 20 % av fallen visar att man ännu inte har tagit till sig ny teknik. Det är viktigt att energiexperterna tar vara på denna chans att verkligen göra skillnad så att vi alla når målet att minska den totala energianvändningen för byggnader i Sverige. Några energiexperter har tagit fasta på detta och exempelvis föreslagit prognosstyrning i 10 % av åtgärdsförslagen inom styrteknik.

- Thorbjörn Geiser vill understryka att en energideklaration är ett bra verktyg för att få förslag på hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad, men det kräver att energiexperterna är utbildade inom ny och energieffektiv teknik och att de vågar använda den.

För om vi skall få till stånd den förändring i energianvändning och CO2-utsläpp som vi är skyldiga våra barn, så kan vi inte fortsätta som vi alltid gjort – det är jag helt säker på, säger Thorbjörn.

För mer information kontakta:
Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB Tel. 0705-18 23 18

eGain Sweden AB levererar lösningar för väderprognosstyrning av byggnaders uppvärmning. Hänsyn tas till kommande temperatur, vind, sol och byggnadens egenskaper. Lösningen ger lägre energikostnader, jämnare inomhusklimat, minskad miljöpåverkan och inte minst nöjdare hyresgäster. eGains system passar alla befintliga styr- och reglersystem på marknaden och gör prognosstyrning lättillgängligt för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy