Skip to main content

HSB Grannskapsgårdar -1 år med eGain Prognosstyrning

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 08:42 CET

Miljöaspekten i kombination med ökad komfort för hyresgästen är det största värdet med eGain Prognosstyrning menar Lena Hellman, fastighetschef på HSB Grannskapsgårdar.

Inom HSB finns ett klimatavtal som alla regionföreningar har anslutit sig till. Målet är att minska koldioxidutsläppen med 50 % till år 2023 med 2008 som basår. De bostadsrättsföreningar som väljer att ansluta sig till detta klimatavtal har som mål att minska koldioxidutsläppen med 40 % under samma period.

HSB Grannskapsgårdar har under ett års tid använt eGain prognosstyrning i 8 av sina fastigheter. Under året har de minskat sina koldioxidutsläpp med 23 ton vilket motsvarar en minskning med hela 8 % från föregående år.

- Under denna mycket kalla period som vi nu befinner oss i har vi endast fått in klagomål från hyresgäster som bor i fastigheter där man ännu inte styr med eGain Prognosstyrning, berättar Lena. Hon belyser även att prognosstyrningen bidrar till en säkerhet eftersom prognosstyrningen tar hänsyn till de svängningar i temperaturen som är svåra att förutse.

Efter en utvärdering av året som gått väljer HSB Grannskapsgårdar att införa eGain Prognosstyrning i ytterligare 6 fastigheter. - Vi vill fortsätta att minska våra koldioxidutsläpp. Vi har även förhoppningar om att få upp ögonen för värmeekonomin totalt i våra fastigheter, säger Lena som är mycket positiv till eGain Prognosstyrning och rekommenderar eGain till andra fastighetsägare.

För mer information kontakta:
Lena Hellman, Fastighetschef, HSB Grannskapsgårdar. Tel. 013-240223
Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB Tel. 0705-182318

eGain Sweden AB levererar lösningar för väderprognosstyrning av byggnaders uppvärmning. Hänsyn tas till kommande temperatur, vind, sol och byggnadens egenskaper. Lösningen ger lägre energikostnader, jämnare inomhusklimat, minskad miljöpåverkan och inte minst nöjdare hyresgäster. eGains system passar alla befintliga styr- och reglersystem på marknaden och gör prognosstyrning lättillgängligt för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy