Hnmgyuyrycibpou3yenc

Einar Mattsson samverkar för ett tryggare boende

Nyheter   •   2014-11-13 10:05 CET

​Under den nationella dialogdagen om det urbana utvecklingsarbetet som pågått i nio kommuner och 15 stadsdelar under tre år kommer Polisen i Stockholms län prata om de olika projekt Polisen haft i olika stadsdelar, däribland Hjulstasatsningen där Einar Mattsson deltagit. De är en arbetsmetod för vilken Einar Mattsson också fått Stockholm stads Trygghetspris.

Yoxxbwx4zscnuubxpjdu

Einar Mattsson prisas för innovativt hållbarhetsarbete

Nyheter   •   2014-11-11 11:11 CET

Einar Mattsson har tilldelats priset för innovativt hållbarhetsarbete i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads AB, på Sweden Green Building Councils hållbarhetskonferens den 10 november. Priset delades ut av Stockholm stads fullmäktigeordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach.

Yoxxbwx4zscnuubxpjdu

Einar Mattsson prisas för innovativt hållbarhetsarbete

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 10:15 CET

Einar Mattsson har tilldelats priset för innovativt hållbarhetsarbete i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads AB, på Sweden Green Buildings hållbarhetskonferens den 10 november. Priset delades ut av Stockholm stads fullmäktigeordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach.

Zgeyzl1xpcefngzxtb9w

Einar Mattsson får Stockholms trygghetspris

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 06:00 CEST

Einar Mattsson har tillsammans med fem andra aktörer av Stockholms stad tilldelats Stockholm stads Trygghetspris för sitt arbete i Hjulsta. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads AB, på Trygghetskonferensen den 20 oktober. Stockholms stads motivering lyder:

Zgeyzl1xpcefngzxtb9w

Einar Mattsson får Stockholms trygghetspris

Nyheter   •   2014-10-22 06:00 CEST

Einar Mattsson har tillsammans med fem andra aktörer av Stockholms stad tilldelats Stockholm stads Trygghetspris för sitt arbete i Hjulsta. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads AB, på Trygghetskonferensen den 20 oktober.

Iyo2urpriujbwlbue76v

Ny ekonomi- och finanschef på Einar Mattsson

Nyheter   •   2014-10-21 06:00 CEST

Björn Strid efterträder Fredrik Gamrell som ekonomi- och finanschef i Einar Mattsson-gruppen den 30 april 2015. Björn kommer närmast från rollen som controller i Einar Mattsson Byggnads AB och har dessförinnan arbetat som business controller på Jernhusen och chef för analysenheten på Einar Mattsson AB.

Iyo2urpriujbwlbue76v

Ny ekonomi- och finanschef på Einar Mattsson

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 06:00 CEST

Björn Strid efterträder Fredrik Gamrell som ekonomi- och finanschef i Einar Mattsson-gruppen den 30 april 2015. Björn kommer närmast från rollen som controller i Einar Mattsson Byggnads AB och har dessförinnan arbetat som business controller på Jernhusen och chef för analysenheten på Einar Mattsson AB.

H9ij8jhapwcvisaogtld

Einar Mattsson får större uppdrag hos Tyréns

Nyheter   •   2014-09-17 09:54 CEST

Einar Mattsson Byggnads AB har under många år levererat bygg- och förvaltningstjänster åt konsultföretaget Tyréns AB:s fastighetsbolag TyrénsHuset KB. Man har bland annat gjort lokalanpassningar och ansvarat för fastighetsskötseln av Tyréns huvudkontor TyrénsHuset på Södermalm. Från och med september 2014 utökas förvaltningsuppdraget till att även gälla den tekniska förvaltningen.

H9ij8jhapwcvisaogtld

Einar Mattsson får större uppdrag hos Tyréns

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 09:42 CEST

Einar Mattsson Byggnads AB har under många år levererat bygg- och förvaltningstjänster åt konsultföretaget Tyréns AB:s fastighetsbolag TyrénsHuset KB. Man har bland annat gjort lokalanpassningar och ansvarat för fastighetsskötseln av Tyréns huvudkontor TyrénsHuset på Södermalm. Från och med september 2014 utökas förvaltningsuppdraget till att även gälla den tekniska förvaltningen.

Bapedsk7t48chu1grhxd

Bostadsutveckling och infrastruktur– Einar Mattsson på Business Arena 2014

Nyheter   •   2014-09-17 06:30 CEST

Einar Mattsson planerar för att inom några år utveckla och bygga cirka 4000 nya bostäder. Idag är Einar Mattsson Stockholm stads största privata ägare av bostäder med en stor tyngdpunkt på Södermalm, som av Vogue utnämnts till världens tredje hippaste stadsdel. Einar Mattsson deltar den 17-18 september på samhällsbyggnads- och fastighetsevenemanget Business Arena Stockholm.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • ewelina.holm@einarmattsson.se
  • + 46 765 426 720

Om Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter Storstockholm

Familjeföretaget Einar Mattsson har sedan 1935 aktivt deltagit i utvecklingen av Stockholm. Med långsiktighet och omsorg äger, förvaltar, utvecklar och bygger vi fastigheter.

Vi är en av Stockholms större ägare av hyresbostäder och den erfarenheten använder vi även när vi förvaltar andras fastigheter. Einar Mattsson förvärvar mark och fastigheter och utvecklar dem till bostäder. Vi bygger och gör omfattande renoveringar, både åt oss själva och åt andra.

Vår verksamhet är organiserad i fyra bolag: Einar Mattsson Byggnads AB, Einar Mattsson Projekt AB, Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB. De ägs av Einar Mattsson AB där även koncerngemensamma resurser finns samlade.