Ckkdm84jtttnxxpszcrk

Einar Mattssons nytänkande ger nöjdare hyresgäster

Nyheter   •   2015-03-23 14:30 CET

​I ett klassiskt 50-talshus har ett fasadbyte och en stamrenovering genomförts. Med respekt för de boende i de olika byggfaserna, med gemensamma möten för hyresgäster och hantverkare, och genom att ständig informera vad som händer nu och vad som ska hända framöver, så har de boendes nöjdhet över Einar Mattsson som hyresvärd ökat.

Gvhx4dk93ophueczgf0o

Ytterligare 173 bostäder i Hagastaden till Einar Mattsson

Nyheter   •   2015-02-03 06:31 CET

Einar Mattsson Projekt AB har fått klartecken att utveckla ytterligare 173 nya bostäder i Hagastaden. Bostäderna kommer ligga i kvarter 5, ”Analysen”. 86 av bostäderna kommer bli hyresrätter och 87 bostadsrätter. Sedan tidigare har exploateringsnämnden godkänt en överenskommelse för Einar Mattsons utveckling av 280 nya bostäder i kvarter två, ”Cellen".

Gvhx4dk93ophueczgf0o

Ytterligare 173 bostäder i Hagastaden till Einar Mattsson

Pressmeddelanden   •   2015-02-03 06:30 CET

Einar Mattsson Projekt AB har fått klartecken att utveckla ytterligare 173 nya bostäder i Hagastaden. Bostäderna kommer ligga i kvarter 5, ”Analysen”. 86 av bostäderna kommer bli hyresrätter och 87 bostadsrätter. Sedan tidigare har exploateringsnämnden godkänt en överenskommelse för Einar Mattsons utveckling av 280 nya bostäder i kvarter två, ”Cellen".

Nahqo0dph63j9tzif0lf

Einar Mattsson bygger 110 studentlägenheter i Bromma

Nyheter   •   2015-01-27 18:01 CET

Einar Mattsson Byggnads AB fått förtroendet att bygga 110 studentlägenheter åt Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad och projekteringen är igång.Redan under våren kommer man att påbörja markarbeten.

Heupkfz44o3j0dhhmbqe

​Einar Mattsson bygger 100 hyreslägenheter år SKB

Nyheter   •   2015-01-27 17:58 CET

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) har valt Einar Mattsson Byggnads AB för att uppföra 100 nya hyreslägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad där markarbeten och arbete med grundplattan har påbörjats av tidigare entreprenör. Under februari kommer Einar Mattsson Byggnads AB att påbörja stomresningen.

Nahqo0dph63j9tzif0lf

Einar Mattsson bygger 110 studentlägenheter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 10:09 CET

Einar Mattsson Byggnads AB fått förtroendet att bygga 110 studentlägenheter åt Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad och projekteringen är igång.Redan under våren kommer man att påbörja markarbeten.

Heupkfz44o3j0dhhmbqe

​Einar Mattsson bygger 100 hyreslägenheter år SKB

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 06:30 CET

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) har valt Einar Mattsson Byggnads AB för att uppföra 100 nya hyreslägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad där markarbeten och arbete med grundplattan har påbörjats av tidigare entreprenör. Under februari kommer Einar Mattsson Byggnads AB att påbörja stomresningen.

Hnmgyuyrycibpou3yenc

Einar Mattsson samverkar för ett tryggare boende

Nyheter   •   2014-11-13 10:05 CET

​Under den nationella dialogdagen om det urbana utvecklingsarbetet som pågått i nio kommuner och 15 stadsdelar under tre år kommer Polisen i Stockholms län prata om de olika projekt Polisen haft i olika stadsdelar, däribland Hjulstasatsningen där Einar Mattsson deltagit. De är en arbetsmetod för vilken Einar Mattsson också fått Stockholm stads Trygghetspris.

Yoxxbwx4zscnuubxpjdu

Einar Mattsson prisas för innovativt hållbarhetsarbete

Nyheter   •   2014-11-11 11:11 CET

Einar Mattsson har tilldelats priset för innovativt hållbarhetsarbete i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads AB, på Sweden Green Building Councils hållbarhetskonferens den 10 november. Priset delades ut av Stockholm stads fullmäktigeordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach.

Yoxxbwx4zscnuubxpjdu

Einar Mattsson prisas för innovativt hållbarhetsarbete

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 10:15 CET

Einar Mattsson har tilldelats priset för innovativt hållbarhetsarbete i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads AB, på Sweden Green Buildings hållbarhetskonferens den 10 november. Priset delades ut av Stockholm stads fullmäktigeordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • gaewelinwtiolvggvfeja.holmibfp@emminarmattsson.smhe
  • + 46 765 426 720

Om Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter Storstockholm

Familjeföretaget Einar Mattsson har sedan 1935 aktivt deltagit i utvecklingen av Stockholm. Med långsiktighet och omsorg äger, förvaltar, utvecklar och bygger vi fastigheter.

Vi är en av Stockholms större ägare av hyresbostäder och den erfarenheten använder vi även när vi förvaltar andras fastigheter. Einar Mattsson förvärvar mark och fastigheter och utvecklar dem till bostäder. Vi bygger och gör omfattande renoveringar, både åt oss själva och åt andra.

Vår verksamhet är organiserad i fyra bolag: Einar Mattsson Byggnads AB, Einar Mattsson Projekt AB, Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB. De ägs av Einar Mattsson AB där även koncerngemensamma resurser finns samlade.