Skip to main content

Einar Mattsson stöttar Läxhjälpen i Hjulsta

Nyhet   •   Feb 15, 2016 11:30 CET

Sedan 2015 stöttar Einar Mattsson Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet i Hjulsta grundskola. Det innebär att ytterligare 20 elever med svaga betyg får möjligheten att följa Läxhjälpens resultatfokuserade program; läxhjälp och mentorskap sex timmar i veckan, med syfte att höja sina betyg och komma vidare till gymnasiet. Einar Mattssons medarbetare i området var med och besökte verksamheten samtidigt som man fick ta emot diplom och träffa eleverna.

- Vi är oerhört glada för vårt nya samarbete med EM. Förra läsåret nådde 91 % av läxhjälpens elever i Hjulsta grundskola behörighet till gymnasiets nationella program - vi vet att läxhjälpsprogrammet gör verklig skillnad och med stöd från EM kan vi nu hjälpa ytterligare 20 elever att nå sin fulla potential, säger Henrik Szabo, områdesansvarig, Läxhjälpen.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler barn inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället.


- Det som är bra för Hjulsta och Hjulstaborna är bra för oss. Och vi vet hur viktig en fungerande skola och skolgång är för ett område.Vi vill att alla ska kunna gå ut med bra betyg och kunskap som öppnar nya dörrar i livet, säger Ylva Forslund, förvaltare, Einar Mattsson Byggnads AB.


Einar Mattsson är med sina ca 1200 bostäder den dominerande fastighetsägaren i Hjulsta. Detta är en av de aktiviteter man jobbar med i syfte att göra Hjulsta till ett ännu bättre bostadsområde.Einar Mattsson har funnits i Hjulsta sedan 2008.

Kontakt:

Maria Arneng

Verksamhetschef Läxhjälpen

+46 760 06 94 13


Ewelina Holm

Kommunikationschef Einar Mattsson AB

+46 765426720

Om Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Einar Mattsson är idag Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Koncernen har en förvaltnings- och byggentreprenadrörelse med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och byggherrar och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook

Om Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 34 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona, Helsingborg och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven, och tydliga individuella mål sätts upp. Läxhjälpen finansieras av olika företag som får återrapport varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” grupp elever.

Av de cirka 1000 elever som deltog i Läxhjälpsprogrammet under läsåret 2014/2015 nådde 87 % gymnasiebehörighet, 92% höjde sitt självförtroende och 93% fick ökad lust att studera på högskola/universitet.

www.laxhjälpen.se