Skip to main content

Einar Mattssons Britta Blaxhult i Stockholms byggnadsförenings styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 15:46 CEST

Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt AB.

Föreningen Stockholms Byggnadsförenings vars syfte är att ”befrämja byggnadskonsten och öka sinnet för densamma" fick vid årsmötet två nya styrelsemedlemmar däribland Britta Blaxhult från Einar Mattsson.

Britta är utbildad civilingenjör från KTH och har jobbat med byggfrågor i nästan 30 år. Idag är Britta mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt AB.

─ Efter 20 år som medlem är det är en ära att få förtroendet att få bli en del av denna betydelsefulla samling kunniga byggnadsintresserade och vara med och utveckla föreningens arbete, säger Britta Blaxhult.

Britta Blaxhult har tidigare bland annat arbetat på NCC, Stockholms stad och Veidekke Bostad. Nu är Britta mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt AB.

─ Jag ser fram emot att få lyfta de utmaningar branschen står inför med social hållbarhet i stadsbyggnad och behovet av samarbete mellan det offentliga och marknaden för att skapa nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur för den växande befolkningen, avslutar Britta Blaxhult.

Fakta om Stockholms byggnadsförening
Föreningens syfte är att ”… stimulera sinnet för god byggnadskonst och behovet av yrkesutbildning inom byggnadsverksamheten.”

Läs om hela styrelsen här

Om Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook