Skip to main content

Toppbetyg för Eitechs bidrag till Norra Länken

Nyhet   •   Maj 19, 2016 10:15 CEST

Foto: Mikael Ullén/Trafikverket

Eitech har i samarbete med Tunnelentreprenad AB levererat en totalentreprenad för installationerna av de tekniska systemen i ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt, Norra Länken. Den 4 april 2016 öppnades den sista tunneln för trafik.

Entreprenaden omfattade projektering, konstruktion, leverans, installation, provning och idrifttagning, samordning av arbetsmiljö och säkerhet, samt förebyggande och avhjälpande underhåll under garantitiden. Eitechs bidrag har omfattat installation av de eltekniska systemen, samt betydande insatser gällande design och konstruktion av styr- och övervakningssystemen.

- Tunnelentreprenad vann anbudsförfarandet med ett pris som var lägre än Trafikverkets egen kalkyl, berättar Tor Thomassen, Projektledare installationer, Trafikverket. Att slutkalkylen dessutom höll en lägre nivå än vår egen prognos är mycket ovanligt och gynnar oss som beställare och därmed även Stockholms stad. Vi verkar för en sund bransch där entreprenörerna ska ha möjlighet att tjäna pengar och där projekten samtidigt ska hålla kalkyler och minimera risker.

Trafikverket använder sig sedan tio år tillbaka av avancerade upphandlingsstrategier för att på så sätt få rättvisande budgetar för de stora investeringarna. Genom successiv kalkylmetod identifieras kostnadsdrivande risker, vilket i slutändan ger realistiska kalkyler och att utfallet blir i nivå med kalkylerna.

- Tack vare erfarenheter från andra stora och komplexa infrastrukturella projekt, såsom Södra Länken, Norrortsleden, Hallandsåsen, Citybanan och Citytunneln, har Eitechs personal relevant kompetens att bidra med, säger Gunnar Hammarström, Kundansvarig inom Infrateknik på Eitech Engineering AB. Vår insats i Norra Länken är ett gott bevis på detta, då projekt av denna kaliber ställer höga krav på samordning av olika tekniska system för enhetligt och funktionellt resultat.

Norra länken, som är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt, har invigt delar av trafikleden i flera omgångar. Den 4 april 2016 öppnade de norrgående tunnlarna (E4/E20 N) som ansluter Essingeleden med Norra länken. Det innebär att ett av norra Europas största tunnelprojekt är färdigt.

- Vi öppnar tunnlarna ett och ett halvt år tidigare än planerat, berättar Tor Thomassen, Projektledare, Trafikverket. Tack vare Eitech och Tunnelentreprenad har de tekniska installationerna färdigställts i tid och med gott resultat. Projekt Norra Länken har varit framgångsrikt både funktionellt, tidsmässigt, ekonomiskt och med hänsyn till arbetsmiljö och miljö.

Projekt Norra länken skapar nya möjligheter för att komma tillrätta med Stockholmsregionen trafikproblem. Tunnlarna under Hagastaden skapar yta för den nya stadsdelen. Personbilar och tung trafik leds ner i tunnlar. Innerstadsgatorna blir säkrare och får en bättre miljö för gående och cyklister. Samtidigt ökar framkomligheten för trafiken som i stället kan nyttja tunnlarna.


En komplex leverans
Eitech har bidragit med projektledare, konstruktörer, automationsingenjörer, provare och elektriker för att bistå och komplettera Tunnelentreprenads leverans av 

- Installation av kraftmatning inkl UPS

- Installation av tunnelbelysning med utrymningsbelysning
Antal montagetimmar ca 250.000, varav Eitechs del ca 80.000
Antal ingenjörstimmar ca 100.000
Antal meter kabel ca 250.000
Antal komponenter ca 100.000
Antal meter kabelstegar ca 75.000

- Design, konstruktion, installation, provning och verifiering av styr- och övervakningssystem av alla tekniska system
17 operatörsplatser
86 switchar indelade i 10 VLAN
29 PLC
96 Profibus DP I/O
Antal signaler ca 45.000
Antal objekt ca 14.000
Antal styrda objekt ca 2.500


Tunnelentreprenad AB
Tunnelentreprenad AB har ansvarat för den stora installationsentreprenaden för Norra länken mot Trafikverket

- Tunnelentreprenad AB ägdes till en början gemensamt av Goodtech (idag Eitech) och Swarco Sverige AB

- I november 2011 beslutade Goodtech/Eitech att sälja sin ägarandel i Tunnelentreprenad till Rolf Tannergård, som även är majoritetsägare i dagens Eitech

- I samband med försäljningen upprättades ett leveransavtal mellan Goodtech/Eitech och Tunnelentreprenad, vilket innebar att Eitech fortsatte bidra till Norra Länken-projektet

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Hammarström, Kundansvarig Eitech, tfn +46 70 227 64 69, E-post: gunnar.hammarstrom@eitech.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.