Skip to main content

KRÖNIKA: En Omvälvande Tid

Blogginlägg   •   Dec 20, 2011 19:53 CET

Året som snart är till ända inleddes med finansiell oro och fortsatte med krav på demokratiska reformer. Våren stavades arabisk och hela världen följde med stort engagemang och förundran de massdemonstrationer som tog plats i Nordafrika och på Arabiska halvön. Och effekterna lät inte vänta på sig denna gång när Ben Ali, Mubarak, Khadaffi, och nu senast Abdullah Saleh, tvingas av tronen.

Ungefär samtidigt berörs vi alla av katastrofen i Japan vilket återigen påminner oss om människans försvarslöshet gentemot naturens krafter. Och det vare sig vi råkar tillhöra den så kallade industrialiserade delen av världen eller inte. Sårbarheten visar sig sedan på nytt i inledningen av sommaren när allas våra tankar riktas till vårt grannland Norge. Vi följer de tragiska timmarna med stor sorg och ilska och imponeras samtidigt av det kraftfulla stödet för demokrati och öppenhet som följer därefter.

Med dessa skeenden i bagaget kan vi inte annat än att beskriva första halvan av 2011 som omskakande. Av händelserna framkommer också med stor tydlighet hur världen krymper samman och vilken enorm kraft som vilar i de nya medierna.  Styrkan hos de många människorna får plötsligt en helt ny dimension när vi ges möjlighet att visa vårt stöd, engagemang och omtanke utan rumsliga begränsningar.

Även på hemmaplan har året andats turbulens genom en rad avslöjanden. Finansmarknaden har präglats av avvaktan och osäkerhet kring vad utvecklingen i Europa ska föra med sig. Den för några år sedan förväntade dubbeldippen förefaller vara här, eller är den redan över? Diskussionen har därtill varit fortsatt livlig kring vilken relation som bör gälla mellan staten och kapitalet. Vi konstaterar oaktat att nya tider kräver nya grepp och att numera kan stater såväl gå i konkurs som sätta stopp för företagsaffärer.

Trots osäkerhet kring vad morgondagen har att vänta ser vi med stor glädje på viljan som finns att agera för att forma framtiden. Det är, som en stor tänkare sagt, sällan lyckosamt att bromsa sig ur en uppförsbacke. Inte heller kan, som en annan tänkare sagt, dagens problem lösas med samma synsätt och tänkande som en gång skapade dem. Behovet av innovation är därmed stort och potentialen enorm.

Innovationskraften, som Jacob Wallenberg så riktigt betonade vid invigningen av Handelskammardagarna i Göteborg, kan inte enbart avgränsas till att skapa nya företag. Vi måste också skapa utrymme för innovationen att ta plats inom befintliga strukturer och ledningsorganisation. Med tanke på den historiska generationsväxling som nu pågår är det helt rätt läge att agera!

Att möjligheterna finns framkommer även tydligt av den enkätundersökning som Ekan genomfört under hösten, där hela 76 % av företagen menar att innovationer i hur vi leder våra organisationer och fattar beslut är en förutsättning för konkurrenskraft. Och initiativen låter inte vänta på sig. Just nu har vi bland annat det stora förtroendet att kompetensutveckla över 400 individer inom ledningsstödjande funktioner i att forma framtidens arbetsformer och ledningsmodeller.

Föränderlighet, innovation och generationsväxling sammanfattar även Ekan-året på ett bra sätt. I Stockholm har vi redan hunnit byta lokaler från Gamla Stan till Styrmansgatan-Strandvägen och antalet medarbetare växer. I Göteborg genomförs vid sidan av alla uppdrag massor av aktiviteter och utvecklingsarbete. På försommaren firade vi vårt 25-årsjubileum och nu vänder vi blicken mot horisonten för att ta oss framtiden an. En framtid som redan är här.

Inom Ekan är vi övertygade om att utveckling uppstår i vilja och drivkraft. Därför kommer vi under nästa år att etablera nätverk av nästa generations ledare och nyckelpersoner under samlingsnamnet "Vi som vill ta över". Kanske är du en av dem!

Med detta nyårslöfte avslutar vi så vårt jubileumsår och vill passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. På återseende 2012!

Dag Larsson & Malin Wennebro

VD respektive Ansvarig för Affärsutveckling