Skip to main content

Petter Spanne

Managementkonsult - Affärsområde Offentlig sektor

Kontaktperson

  • peagttnsergo.snhpatvnnjce@ihekktanyg.cwnombv
  • 031-7616009

Petter har en gedigen erfarenhet av offentlig service och politiskt styrda organisationer, med bakgrund som statsvetare och tidigare anställd inom Göteborgs Stad. Han är utbildad utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer och en uppskattad talare och moderator vid konferenser och seminarier. Petters uppdrag omfattar i första hand organisations- och verksamhetsutveckling samt utveckling av ledare och chefer med inriktning på målstyrning och ständiga förbättringar.