Skip to main content

Anna Segerberg

Managementkonsult

Kontaktperson

  • anna.segerberg@ekan.com
  • 031-761 60 18

Anna är civilekonom med en magisterexamen i strategisk och operativ ekonomistyrning från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har stor erfarenhet av offentliga verksamheter och god kunskap om politiskt styrda organisationer. Hon är utbildad utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer. Annas uppdrag omfattar framförallt organisations- och verksamhetsutveckling, genomlysningar samt följeforskning/lärande utvärdering. Anna har även erfarenhet från arbete i försäkringsbranschen och äldrevården.