Tags

managementkonsult 29 verksamhetsstyrning 27 management 26 offentlig sektor 24 arbetsmarknad 16 ledarskap 16 generationsväxling 15 privat sektor 14 kompetens 13 beyond budgeting 12 ekonomistyrning 11 kompetensförsörjning 10 budgetlös styrning 8 målstyrning 7 budget 6 verksamhetsutveckling 6 budgetlöst 6 arbetsmarknadsstatistik 6 business controller 5 styrning 5 innovation 4 csr 4 prognoser 4 controller 4 konferens 4 framåtblickande analys 4 ledning 4 kompetensinventering 3 rekrytering 3 prognos 3 beslutsstöd 3 lou 3 handelshögskolan 3 prognostisering 3 uppföljning 3 it-stöd 2 upphandling 2 ekonomifunktionen 2 affärsidé 2 controlling 2 management innovation 2 planering 2 akademiska hus 2 forskning 2 mål 2 lärande utvärdering 2 effektivitet 2 fastigheter 2 organisationsutveckling 2 affärsutveckling 2 ekonomi 2 analys 2 elektronisk fakturahantering 2 följeforskning 2 rapportering 1 generation 1 kravställning 1 resursstyrning 1 styrmodell 1 praxis 1 studenter 1 förbättringsarbete 1 webinar 1 arbetsmarknadsdagar 1 resursallokering 1 utvecklingsprogram 1 ungdomsengagemang 1 lokal utveckling 1 lean 1 regionalfonden 1 controllerorganisationen 1 kommun 1 effektivisering 1 affärsplan 1 fastighetssystem 1 beslutsstödsystem 1 utvecklingsarbete 1 ekonomer 1 affärsmodell 1 investering 1 ekonomiutbildning 1 förbättring 1 performance management 1 affärsidetävling 1 verksamhetssystem 1 industri 1 samlad information 1 enterprise datawarehouse 1 globalt ansvar 1 ständiga förbättringar 1 attraktiv arbetsgivare 1 ledningsprocess 1 prissättning 1 cio 1 six sigma 1 portal 1 partner 1 prognosmodeller 1 karriär 1 offentlig upphandling 1 kvalitet 1 mobilitet 1 goda nyheter 1 konkurrenskraft 1 internprissättning 1 shared value 1 handelshösgkolan 1 affärsområdeschef 1 ecm 1 simulering 1 processer 1 kompetensutveckling 1 fastighetsbranchen 1 certifiering 1 hållbar 1 systemestöd 1 qlikview 1 managementkonsulter 1 volvo cars 1 student 1 beslut 1 processledning 1 cmc 1 partnerföretag 1 införande 1 ekonomifunktion 1 it 1 seminarium 1 kreditvärdighet 1 business partner 1 västra götalandsregionen 1 välfärd 1 upphandlingar 1 beslutstöd 1 idé 1 managementkonsulttjänster 1 förvaltning 1 systeminförande 1 ärendehantering 1 finansiella tjänster 1 systemstöd 1 handelsdagarna 1 kreditranking 1 fastighetsbolag 1 tandvård 1 standard 1 belöningssystem 1 tqm 1 my mission 1 management consulting services 1 scenarioanalys 1 familjebostäder 1 måluppföljning 1 webbföreläsning 1 utvärdering 1 willhem 1 hyror 1 effekthemtagning 1 strategiutveckling 1 systemuphandling 1 omvärldsbevakning 1 lagen om offentlig upphandling 1 molnet 1 arbetsordrar 1 ägarstyrning 1 mölndalsbostäder 1 internhandel 1 socialfonden 1 kommek 1 elektroniska inköp 1 il recycling 1 affärsstrategiska beslut 1 bi 1 eu 1 internrevision 1 arbetsprocesser 1 folktandvården 1 soliditet 1 cloud 1 strategi 1 information 1 generationsväxlingen 1 mässa 1 ungdomars framtidsutsikter 1 controllerfunktionen 1 samc 1 budgetlös 1 företagskultur 1 fastighetsförvaltning 1 Visa alla taggar
Arla Foods går Beyond Budgeting

Arla Foods går Beyond Budgeting

Nyheter   •   2014-04-01 07:45 CEST

År 2011 bestämde det globala mejeriföretaget Arla Foods sig för att lämna den traditionella budgetstyrningen då ledningen såg den oanvändbar i dagens affärsvärld. Vid det 53:e nätverksmötet inom Beyond Budgeting Roundtable den 19-20 mars berättar Morten Holm Jensen, Vice President Corporate Finance på Arla Foods, om vinsterna med en förändrad styr- och ledningsmodell.

Anpassa IT-stödet efter verkligheten

Anpassa IT-stödet efter verkligheten

Nyheter   •   2014-03-14 08:55 CET

IT-systemet ska stödja organisationens styrmodell och ledningsprocesser, inte tvärt om. När ledningens behov förändras måste även systemet justeras utifrån den nya inriktningen. Om man inte aktivt ser till att hålla sitt IT-stöd uppdaterat kommer nyttan att avta.

Fastighetsbolaget Willhem når framgång genom processer

Fastighetsbolaget Willhem når framgång genom processer

Nyheter   •   2014-03-10 15:20 CET

Förra året initierade ledningen i fastighetsbolaget Willhem ett långsiktigt utvecklingsarbete med att processorientera verksamheten. Resultatet blev en kulturförändring och en effektivare förvaltning.

Webbföreläsning om prognostisering

Webbföreläsning om prognostisering

Nyheter   •   2014-02-11 09:17 CET

Vid lunchtid den 13 mars arrangerar 1company.se en webbföreläsning om prognostisering. Här berättar Malin Wennebro och Rikard Olsson från Ekan Management om hur du kan skapa ett effektivt prognosarbete med hög kvalitet som över­ensstämmer med hur verksamhet och omvärld fungerar.

Seminarium om mål och beslutstöd

Seminarium om mål och beslutstöd

Nyheter   •   2014-02-10 14:54 CET

Den 12 mars bjuder Qlik in till ett kostnadsfritt frukostseminarium. Här får du bland annat lyssna till Anders Ranefall, affärscontroller på Akademiska Hus, som visar praktiska exempel på hur han hjälper chefer och medarbetare till rätt beslut med stöd av bland annat QlikView.

Ekan Management på Handelsdagarna i Stockholm

Ekan Management på Handelsdagarna i Stockholm

Nyheter   •   2014-02-05 13:30 CET

Den 7 februari ställer Ekan Management ut på Handelsdagarna vid Handelshögskolan i Stockholm. Handelsdagarna är en arbetsmarknadsdag som syftar till att skapa möten mellan företag och studenter. Genom vår medverkan hoppas vi få tillfälle att träffa många potentiella framtida kollegor.

Den visionära ekonomifunktionen

Den visionära ekonomifunktionen

Nyheter   •   2014-02-05 07:30 CET

Ekonomifunktionen får en allt mer central roll för att säkerställa kvalitet i de affärsbeslut som leder företaget in i framtiden. Det handlar såväl om effektivitet och ordning och reda i redovisningen som analytisk och affärsmässig höjd inom controllerfunktionen. På www.1company.se berättar Rikard Olsson, Ekan Management, kortfattat om de fem steg han menar på kan skapa en sådan ekonomifunktion.

Forskning och praxis i ekonomistyrning

Forskning och praxis i ekonomistyrning

Nyheter   •   2014-02-03 07:46 CET

Den 30–31 januari genomfördes konferensen Nordisk Workshop i Ekonomi- och verksamhetsstyrning vilken lockade över 60 forskare till Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Ekan Management sponsrade arrangemanget och fanns på plats för att delta i diskussionerna. Här sammanfattar vi ett axplock av de resultat och diskussioner som fyllde två kunskapsintensiva dagar.

Informationsträffar Beyond Budgeting

Informationsträffar Beyond Budgeting

Nyheter   •   2014-01-13 10:22 CET

För många organisationer summeras 2013 som ännu ett år med tungrodda och tidskrävande budgetprocesser. Kanske är du en av dem som ifrågasätter värdet av alla de timmar du och dina kollegor lagt ner? Då kommer vi med goda nyheter. Under vintern bjuder Ekan Management in till informations- och inspirationsträffar om Beyond Budgeting i Göteborg (4 feb) och Stockholm (13 feb).

Nordisk workshop i verksamhetsstyrning

Nordisk workshop i verksamhetsstyrning

Nyheter   •   2013-12-04 07:45 CET

Ekan Management är sponsor till den årliga nordiska workshopen i ekonomi- och verksamhetsstyrning. Den har kommit att utveckla sig till en viktig mötesplats för idé- och kunskapsutbyte och riktar sig till doktorander, lärare, forskare och andra intresserade vid högskolor och universitet.

Ekan Management på GADDEN

Ekan Management på GADDEN

Nyheter   •   2013-12-02 09:35 CET

Den 14 november ställde Ekan Management ut på GADDEN, Handelshögskolan i Göteborgs arbetsmarknadsdagar. Vår monter var välbesökt hela dagen och vi träffade många intressanta och trevliga studenter som är nyfikna på Ekan Management och en karriär som managementkonsult.

Beyond Budgeting på Controller Summit

Beyond Budgeting på Controller Summit

Nyheter   •   2013-12-02 09:04 CET

Den 21-22 november arrangerade Affärsvärlden Controller Summit 2013 i Stockholm. Ett 60-tal controllers samlades för att lyssna till spännande föredrag och delta i rundabordssamtal relaterat till den moderna controller-rollen.

Verksamhetsstyrning 2.0

Verksamhetsstyrning 2.0

Nyheter   •   2013-11-11 13:00 CET

Den 20 november samlas drygt 200 personer till den årliga konferensen Verksamhetsstyrning 2.0. På talarlistan finns bland annat Hans Oscarsson, CFO på Volvo Cars, och Joakim Hugosson, ekonomichef på ett av Sveriges största fastighetsbolag, Akademiska Hus.

Webbföreläsning - Den visionära ekonomifunktionen

Webbföreläsning - Den visionära ekonomifunktionen

Nyheter   •   2013-09-27 07:45 CEST

I takt med mindre förutsägbarhet, ökad komplexitet och minst sagt avancerade IT-miljöer får ekonomifunktionen en allt mer central roll. Den 22 oktober bjuder 1company.se in till en webbföreläsning där Malin Wennebro och Rikard Olsson från Ekan Management delar med sig av konkreta tips på hur din ekonomifunktion kan utvecklas i takt med nutidens och morgondagens utmaningar.

Ekan välkomnar två nya konsulter till Stockholm

Ekan välkomnar två nya konsulter till Stockholm

Nyheter   •   2013-09-26 07:45 CEST

Vi är mycket glada att få välkomna två nya medarbetare, Elin Torstensson och Rickard Johansson, till Ekans kontor i Stockholm. Elin kommer närmast från ett Internship inom Corporate Planning på Infosys i Indien och Rickard från en tjänst som Executive Assistant och Konsult på CGI.

Verksamhetsstyrning med målen i fokus

Verksamhetsstyrning med målen i fokus

Nyheter   •   2013-09-16 07:45 CEST

Den 15 oktober bjuder Qliktech in till frukostseminarium i Göteborg. Kom och lyssna till Per Brantsing Karlsson, CIO på ett av Sveriges största fastighetsbolag, berätta om IT-lösningarma som möjliggjort "budgetlös styrning". På plats finns även Rikard Olsson från Ekan Management, officiell representant för Beyond Budgeting Institute i Sverige.

Välkommen på frukostseminarium

Välkommen på frukostseminarium

Nyheter   •   2013-09-12 18:48 CEST

Den 22, 23 och 24 oktober bjuder systemleverantören Hypergene in till frukostseminarium i Göteborg, Malmö och Stockholm. Här kan du lbland annat lyssna till Malin Wennebro och Rikard Olsson från Ekan Management som berättar om helt nya sätt att skapa prognoser med både högre effektivitet och kvalitet.

Ekan deltar på Offentlig Ekonomi

Ekan deltar på Offentlig Ekonomi

Nyheter   •   2013-05-27 08:00 CEST

Den 29-30 maj deltar Ekan på konferensen Offentlig Ekonomi som talare och utställare. Med i programmet finns bland annat Knut Fahlén, managementkonsult på Ekan, som talar under rubriken: Budgeten - ett sänke för verksamhetsutveckling.

Lean, TQM, Six Sigma?!

Lean, TQM, Six Sigma?!

Nyheter   •   2013-05-27 07:45 CEST

I veckan går konferensen Offentlig Chef av stapeln på Nacka Strandmässan den 29-30 maj. I konferensprogrammet finns bland annat Petter Spanne, managementkonsult på Ekan, med som talare för att ge inspiration till hur vi bättre kan ta tillvara på utvecklingskraften i våra organisationer.

Bye bye budget

Bye bye budget

Nyheter   •   2013-05-24 07:45 CEST

I senaste numret av Säljaren berättar två ekonomie doktorer, Jonas Riddarstråle och Knut Fahlén, om varför budgeten har spelat ut sin roll. Argumenten handlar om ökad komplexitet och snabbrörlighet, onödigt tung administration, och inte minst att nästa generation kommer att kräva det.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.