Tags

verksamhetsstyrning 41 management 41 managementkonsult 36 offentlig sektor 32 ledarskap 24 arbetsmarknad 21 beyond budgeting 19 kompetens 19 generationsväxling 17 ekonomistyrning 17 privat sektor 17 kompetensförsörjning 14 budgetlös styrning 12 budgetlöst 10 budget 9 målstyrning 8 verksamhetsutveckling 8 styrning 8 ledning 8 konferens 6 arbetsmarknadsstatistik 6 business controller 6 management innovation 5 controller 5 ekonomi 5 innovation 5 effektivitet 4 rekrytering 4 prognoser 4 prognos 4 tandvård 4 prognostisering 4 framåtblickande analys 4 csr 4 budgetlös 3 controlling 3 forskning 3 handelshögskolan 3 beslutsstöd 3 uppföljning 3 kompetensinventering 3 lou 3 fastigheter 3 bbrt 2 bi 2 mässa 2 akademiska hus 2 planering 2 beyond budgeting round table 2 utvecklingsarbete 2 mål 2 följeforskning 2 lärande utvärdering 2 ekonomifunktionen 2 webbföreläsning 2 kommek 2 industri 2 elektronisk fakturahantering 2 förändringsledning 2 lean 2 affärsidé 2 upphandling 2 analys 2 ekonomifunktion 2 organisationsutveckling 2 seminarium 2 beyond budgeting institute 2 it-stöd 2 it 2 webinar 2 affärsutveckling 2 välfärd 2 statoil 1 samc 1 finansiella tjänster 1 ungdomars framtidsutsikter 1 controllerfunktionen 1 ärendehantering 1 molnet 1 information 1 kreditranking 1 tillväxt 1 informationsmodell 1 systemstöd 1 soliditet 1 cloud 1 statliga bolag 1 nätverk 1 folktandvården 1 management consulting services 1 mölndalsbostäder 1 eu 1 utvecklingsprogram 1 goda nyheter 1 konkurrenskraft 1 internprissättning 1 mobilitet 1 shared value 1 myndigheter 1 kvalitet 1 Visa alla taggar
Första lokala BBRT-mötet i Sverige med SKF som värd

Första lokala BBRT-mötet i Sverige med SKF som värd

Nyheter   •   2014-12-17 08:15 CET

​Det första lokala BBRT-mötet organiserades av Ekan Management den 10 december. Mötet lockade över 40 deltagare från mer än 15 stora och medelstora företag. Mötets värd denna gång var SKF, som inleddes med lunch och presentation av verksamheten i deras nya utställning i Gamlestaden, Göteborg.

Ekan inspirationstalar för kommuner och landsting

Ekan inspirationstalar för kommuner och landsting

Nyheter   •   2014-11-27 12:08 CET

​Den 10-11 december bjuder Kommunalekonomernas förening in till de årligen återkommande budgetdagarna. En konferens för dig som arbetar med budget och uppföljning, centralt eller på förvaltning. På plats finns Knut Fahlén från Ekan Management som under förmiddagen den 11 december talar under rubriken: Budgetstyrning ett hinder för utvecklingen av välfärden?

Ekan Management förstärks med två nya medarbetare

Ekan Management förstärks med två nya medarbetare

Nyheter   •   2014-11-21 08:22 CET

​Vi är mycket glada att få välkomna två nya medarbetare, Helena Blomberg och Henning Verner, som börjat på ​Ekan Managements kontor i Göteborg under hösten.

Effektiv ledning och styrning med stöd av BI

Effektiv ledning och styrning med stöd av BI

Nyheter   •   2014-10-28 15:25 CET

Den 13 november bjuder Precio in till ett inspirerande och kostnadsfritt frukostseminarium i Stockholm. Ekan Managements Rikard Olsson finns med som gästtalare under rubriken: Från information till värdeskapande beslutsunderlag.

Beyond Budgeting London 22-23 oktober

Beyond Budgeting London 22-23 oktober

Nyheter   •   2014-10-27 14:19 CET

Den 22-23 oktober anordnades det 54:e Europeiska mötet inom Beyond Budgeting Round Table (BBRT), denna gång i London. Nio ny medlemmar välkomnades, däribland LeoPharma, ArlaFoods och SKF.

Media-no-image

Fastighetsbranschens framtid på besök

Nyheter   •   2014-09-29 08:02 CEST

Sedan i våras håller vi på Ekan Management samman ett nätverk för framtidens ledare och nyckelpersoner inom fastighetsbranschen. Deltagarna består av projektledare, förvaltare, fastighetschefer, controllers med flera, med ett gemensamt intresse för att utveckla verksamheten.

Vad händer efter budgetstyrning?

Vad händer efter budgetstyrning?

Nyheter   •   2014-09-24 17:08 CEST

Allt fler företagsledningar vill röra sig ifrån den traditionella budgetstyrningen då den inte lämpar sig för dagens föränderliga affärsmiljö. Den 16 oktober bjuder www.1company.se in till en kostnadsfri webbföreläsning där du får ta del av erfarenheter från företag som tagit steget mot ett nytt sätt att styra och leda verksamheten.

900 deltagare på ESV-dagen

900 deltagare på ESV-dagen

Nyheter   •   2014-09-18 07:53 CEST

Den 8 oktober finns Ekan Management med på ESV-dagen - en mötesplats för personer som arbetar med ekonomistyrning i staten. Hit kommer 900 personer för att lyssna till föredrag om bland annat effektivitet och styrning.

Happy, Statoil och Handelsbanken om Beyond Budgeting

Happy, Statoil och Handelsbanken om Beyond Budgeting

Nyheter   •   2014-09-01 07:45 CEST

Den 22 oktober bjuder Happy Ltd in till Beyond Budgeting konferens i London i samarbete med Beyond Budgeting Institute (BBI). Bland talarna återfinns bland annat CEO för Happy Ltd Henry Stewart (på bilden), Bjarte Bogsnes, Statoil och ordförande för BBRT Europa, samt Anders Bouvin, CEO för Handelsbanken UK.

Frukostmöte "Nya vägar. Bättre affärer"

Frukostmöte "Nya vägar. Bättre affärer"

Nyheter   •   2014-08-28 16:21 CEST

I september finns Ekan Management med som gästtalare vid tre frukostseminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm. Arrangör är Mercur och representanter från Ekan Management är Malin Wennebro och Rikard Olsson som kommer att tala om effektiv verksamhetsstyrning i en föränderlig värld.

Högre effektivitet i organisationen

Högre effektivitet i organisationen

Nyheter   •   2014-08-25 07:55 CEST

Under KOMMEK-mässan i Malmö presenterade Ekan Management i samarbete med Folktandvården Västra Götaland ett seminarium kring hur Folktandvården genom ett flerårigt arbete med att införa ett systematiskt utvecklingsarbete har ökat effektiviteten i sin organisation.

Effektivitet och utveckling inom kommuner och landsting

Effektivitet och utveckling inom kommuner och landsting

Nyheter   •   2014-08-25 07:45 CEST

Den 20-21 augusti ställde Ekan Management ut på KOMMEK på nya MalmöMässan. KOMMEK är en av Sveriges största mötesplatser för kommuner och landsting/regioner, med fokus på ekonomi, kvalitet, ledning och styrning. Ekan Managements paroll under mässan var ”Vi ökar er effektivitet”, ett tema som gick som en röd tråd bland både besökare och seminarier.

Ekan Management på KOMMEK

Ekan Management på KOMMEK

Nyheter   •   2014-06-23 08:44 CEST

Ekan Management kommer att finnas på plats på KOMMEK, 20-21 augusti. I vår monter får du möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter inom offentlig service. Vi hjälper dig och din organisation att skapa högre effektivitet i verksamheten och stöttar er i att nå era mål genom att Utmana, Involvera och Förverkliga.

Lunchseminarium - Hur Folktandvården uppnår strategiska mål

Lunchseminarium - Hur Folktandvården uppnår strategiska mål

Nyheter   •   2014-06-23 07:45 CEST

Folktandvården i Västra Götalandsregionen beslutade 2011 att öka förändrings- och utvecklingsförmågan i organisationen som omfattar fler än 100 kliniker. Syftet var att öka genomförandekraften i strategiska beslut och därigenom nå uppsatta mål.

LeanKanban-konferens i Bologna

LeanKanban-konferens i Bologna

Nyheter   •   2014-06-13 07:45 CEST

På Agil42s årliga LeanKanban-konferens inbjöds detta år Beyond Budgeting Institute (BBI), med Rikard Olsson, som inspirationstalare. Konferensen hölls i Bologna den 30 maj och på plats fanns över 100 förväntansfulla och engagerade deltagare. Bland deltagarna återfanns bland annat representanter från multinationella företag som Ericsson, Tetrapak och General Electric.

Uppskattad nätverksträff för CFOs  och Controllers

Uppskattad nätverksträff för CFOs och Controllers

Nyheter   •   2014-06-02 13:46 CEST

Den 27:e maj träffades ett 20-tal CFOs och Business Controllers på Stockholm FP&A Club. Detta var det andra mötet i Sverige arrangerat av Association for Financial Professionals (AFP) och ämnet var Beyond Budgeting Philosophy.

Så ska svensk industri bli bäst i världen

Så ska svensk industri bli bäst i världen

Nyheter   •   2014-04-23 12:45 CEST

I linje med Ekan Managements satsning på industrisektorn tar vi nu ett stort kliv in i debatten. Genom aktivt deltagande i satsningen Produktion2030 strävar vi tillsammans med representanter från akademin och industriföretag så som SKF, Volvo AB, Volvo Cars, ABB och Sandvik mot en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig industri med utgångspunkt i innovationsagendan Made in Sweden 2030.

Arla Foods går Beyond Budgeting

Arla Foods går Beyond Budgeting

Nyheter   •   2014-04-01 07:45 CEST

År 2011 bestämde det globala mejeriföretaget Arla Foods sig för att lämna den traditionella budgetstyrningen då ledningen såg den oanvändbar i dagens affärsvärld. Vid det 53:e nätverksmötet inom Beyond Budgeting Roundtable den 19-20 mars berättar Morten Holm Jensen, Vice President Corporate Finance på Arla Foods, om vinsterna med en förändrad styr- och ledningsmodell.

Anpassa IT-stödet efter verkligheten

Anpassa IT-stödet efter verkligheten

Nyheter   •   2014-03-14 08:55 CET

IT-systemet ska stödja organisationens styrmodell och ledningsprocesser, inte tvärt om. När ledningens behov förändras måste även systemet justeras utifrån den nya inriktningen. Om man inte aktivt ser till att hålla sitt IT-stöd uppdaterat kommer nyttan att avta.

Fastighetsbolaget Willhem når framgång genom processer

Fastighetsbolaget Willhem når framgång genom processer

Nyheter   •   2014-03-10 15:20 CET

Förra året initierade ledningen i fastighetsbolaget Willhem ett långsiktigt utvecklingsarbete med att processorientera verksamheten. Resultatet blev en kulturförändring och en effektivare förvaltning.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.