Tags

management 46 managementkonsult 44 verksamhetsstyrning 44 offentlig sektor 38 ledarskap 30 arbetsmarknad 28 kompetens 28 generationsväxling 22 privat sektor 21 beyond budgeting 20 kompetensförsörjning 20 ekonomistyrning 18 budgetlös styrning 12 verksamhetsutveckling 12 budgetlöst 11 ledning 10 styrning 10 business controller 9 arbetsmarknadsstatistik 9 målstyrning 9 budget 8 framåtblickande analys 8 kompetensinventering 7 innovation 7 rekrytering 7 prognos 5 controller 5 konferens 5 prognostisering 4 budgetlös 4 utvecklingsarbete 4 it-stöd 4 uppföljning 4 csr 4 prognoser 4 ekonomi 4 ramavtal 4 utveckling 3 tandvård 3 följeforskning 3 controlling 3 beslutsstöd 3 lean 3 handelshögskolan 3 management innovation 3 lou 3 karriär 3 forskning 3 mål 3 konkurrenskraft 3 affärsutveckling 3 analys 2 ekonomer 2 fastigheter 2 planering 2 svensk industri 2 lärande utvärdering 2 elektronisk fakturahantering 2 performance management 2 kompetensutveckling 2 ekonomifunktion 2 ekonomifunktionen 2 effektivitet 2 organisationsutveckling 2 certifiering 2 förändringsarbete 2 generationsväxlingen 2 strategi 2 business partner 2 göteborgs stad 2 upphandling 2 utbildning 2 industri 2 kommek 2 ekan 2 beslut 2 västra götalandsregionen 2 välfärd 2 affärsidé 2 mässa 2 webinar 2 akademiska hus 2 internprissättning 1 chefsjobb 1 sponsring 1 simulering 1 generationsväxla 1 qlikview 1 it 1 seminarium 1 teamutveckling 1 förbättring 1 utvecklingsprogram 1 löpning 1 bi 1 industrisektorn 1 omvärldsbevakning 1 webbföreläsning 1 management consulting services 1 kreditranking 1 finansiella tjänster 1 återhämtning 1 volvo cars 1 managementkonsulter 1 processer 1 förändringsledning 1 beslutsstödsystem 1 effektivisering 1 regionalfonden 1 folktandvården 1 ungdomars framtidsutsikter 1 samc 1 budgetstyrning 1 företagskultur 1 medarbetarutveckling 1 organisation 1 kvalitetssäkring 1 praxis 1 arbetsmarknadsdagar 1 ungdomsengagemang 1 miljökrav 1 controllerorganisationen 1 affärsplan 1 ekonomiutbildning 1 samlad information 1 globalt ansvar 1 kanban 1 six sigma 1 genomförande 1 offentlig upphandling 1 shared value 1 finansiell oro 1 hållbar 1 systemestöd 1 idé 1 managementkonsulttjänster 1 systeminförande 1 management inovation 1 fastighetsbolag 1 cen-standard 1 tqm 1 grön it 1 måluppföljning 1 willhem 1 skogsmaran 1 systemuphandling 1 arbetsordrar 1 beyond budgeting roundtable 1 internhandel 1 elektroniska inköp 1 il recycling 1 internrevision 1 operational excellence 1 ledningsstystem 1 ledningsprocess 1 prissättning 1 stockholms läns landsting 1 förvaltning 1 affärsområdeschef 1 process management 1 chefer 1 generation 1 avtal 1 utredning 1 styrmodell 1 studenter 1 västsvenska handelskammaren 1 resursallokering 1 maraton 1 ledare 1 utmaningar 1 investering 1 affärsidetävling 1 verksamhetssystem 1 ständiga förbättringar 1 attraktiv arbetsgivare 1 portal 1 prognosmodeller 1 verksamhetstyrning 1 förändringsprojekt 1 nätverk 1 handelshösgkolan 1 astrazeneca 1 ecm 1 fastighetsbranchen 1 strategisk rådgivning 1 processledning 1 införande 1 beyond budgeting institute 1 verksamhetskonsult 1 kreditvärdighet 1 strategisk ekonomistyrning 1 forskning och utveckling 1 standard 1 belöningssystem 1 effekthemtagning 1 landsting 1 förhandlad upphandling 1 arbetsprocesser 1 eu 1 business intelegence 1 affärsstrategiska beslut 1 mölndalsbostäder 1 molnet 1 informationssystem 1 utvärdering 1 hälsa 1 systemstöd 1 business controllers 1 ärendehantering 1 partnerföretag 1 chef 1 tom johnstone 1 rekreation 1 soliditet 1 cloud 1 cevt 1 inköp 1 information 1 controllerfunktionen 1 framåtblickande 1 framtidstro 1 fastighetsförvaltning 1 rapportering 1 kravställning 1 förbättringsarbete 1 business intelligence 1 förändringsledarskap 1 fastighetssystem 1 affärsmodell 1 ekonomutbildning 1 ekonom 1 organisationskonsulter 1 kvalitet 1 mobilitet 1 goda nyheter 1 kommunikation 1 talent management 1 cmc 1 next&now 1 upphandlingar 1 beslutstöd 1 förändring 1 vildmarksleden 1 handelsdagarna 1 cfo 1 arbetsgivarvarumärke 1 my mission 1 familjebostäder 1 medier 1 effekt 1 Business Excellence 1 hyror 1 strategiutveckling 1 lagen om offentlig upphandling 1 chefsutveckling 1 ägarstyrning 1 employer branding 1 företag 1 socialfonden 1 redovisning 1 student 1 lerums kommun 1 ledningsmodell 1 scenarioanalys 1 stockholms stad 1 resursstyrning 1 skf 1 affärspartner 1 1 company 1 lokal utveckling 1 kommun 1 enterprise datawarehouse 1 cio 1 partner 1 innovationskraft 1 Visa alla taggar
Ekan Management på KOMMEK

Ekan Management på KOMMEK

Nyheter   •   2014-06-23 08:44 CEST

Ekan Management kommer att finnas på plats på KOMMEK, 20-21 augusti. I vår monter får du möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter inom offentlig service. Vi hjälper dig och din organisation att skapa högre effektivitet i verksamheten och stöttar er i att nå era mål genom att Utmana, Involvera och Förverkliga.

Lunchseminarium - Hur Folktandvården uppnår strategiska mål

Lunchseminarium - Hur Folktandvården uppnår strategiska mål

Nyheter   •   2014-06-23 07:45 CEST

Folktandvården i Västra Götalandsregionen beslutade 2011 att öka förändrings- och utvecklingsförmågan i organisationen som omfattar fler än 100 kliniker. Syftet var att öka genomförandekraften i strategiska beslut och därigenom nå uppsatta mål.

LeanKanban-konferens i Bologna

LeanKanban-konferens i Bologna

Nyheter   •   2014-06-13 07:45 CEST

På Agil42s årliga LeanKanban-konferens inbjöds detta år Beyond Budgeting Institute (BBI), med Rikard Olsson, som inspirationstalare. Konferensen hölls i Bologna den 30 maj och på plats fanns över 100 förväntansfulla och engagerade deltagare. Bland deltagarna återfanns bland annat representanter från multinationella företag som Ericsson, Tetrapak och General Electric.

Uppskattad nätverksträff för CFOs  och Controllers

Uppskattad nätverksträff för CFOs och Controllers

Nyheter   •   2014-06-02 13:46 CEST

Den 27:e maj träffades ett 20-tal CFOs och Business Controllers på Stockholm FP&A Club. Detta var det andra mötet i Sverige arrangerat av Association for Financial Professionals (AFP) och ämnet var Beyond Budgeting Philosophy.

Så ska svensk industri bli bäst i världen

Så ska svensk industri bli bäst i världen

Nyheter   •   2014-04-23 12:45 CEST

I linje med Ekan Managements satsning på industrisektorn tar vi nu ett stort kliv in i debatten. Genom aktivt deltagande i satsningen Produktion2030 strävar vi tillsammans med representanter från akademin och industriföretag så som SKF, Volvo AB, Volvo Cars, ABB och Sandvik mot en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig industri med utgångspunkt i innovationsagendan Made in Sweden 2030.

Arla Foods går Beyond Budgeting

Arla Foods går Beyond Budgeting

Nyheter   •   2014-04-01 07:45 CEST

År 2011 bestämde det globala mejeriföretaget Arla Foods sig för att lämna den traditionella budgetstyrningen då ledningen såg den oanvändbar i dagens affärsvärld. Vid det 53:e nätverksmötet inom Beyond Budgeting Roundtable den 19-20 mars berättar Morten Holm Jensen, Vice President Corporate Finance på Arla Foods, om vinsterna med en förändrad styr- och ledningsmodell.

Anpassa IT-stödet efter verkligheten

Anpassa IT-stödet efter verkligheten

Nyheter   •   2014-03-14 08:55 CET

IT-systemet ska stödja organisationens styrmodell och ledningsprocesser, inte tvärt om. När ledningens behov förändras måste även systemet justeras utifrån den nya inriktningen. Om man inte aktivt ser till att hålla sitt IT-stöd uppdaterat kommer nyttan att avta.

Fastighetsbolaget Willhem når framgång genom processer

Fastighetsbolaget Willhem når framgång genom processer

Nyheter   •   2014-03-10 15:20 CET

Förra året initierade ledningen i fastighetsbolaget Willhem ett långsiktigt utvecklingsarbete med att processorientera verksamheten. Resultatet blev en kulturförändring och en effektivare förvaltning.

Webbföreläsning om prognostisering

Webbföreläsning om prognostisering

Nyheter   •   2014-02-11 09:17 CET

Vid lunchtid den 13 mars arrangerar 1company.se en webbföreläsning om prognostisering. Här berättar Malin Wennebro och Rikard Olsson från Ekan Management om hur du kan skapa ett effektivt prognosarbete med hög kvalitet som över­ensstämmer med hur verksamhet och omvärld fungerar.

Seminarium om mål och beslutstöd

Seminarium om mål och beslutstöd

Nyheter   •   2014-02-10 14:54 CET

Den 12 mars bjuder Qlik in till ett kostnadsfritt frukostseminarium. Här får du bland annat lyssna till Anders Ranefall, affärscontroller på Akademiska Hus, som visar praktiska exempel på hur han hjälper chefer och medarbetare till rätt beslut med stöd av bland annat QlikView.

Ekan Management på Handelsdagarna i Stockholm

Ekan Management på Handelsdagarna i Stockholm

Nyheter   •   2014-02-05 13:30 CET

Den 7 februari ställer Ekan Management ut på Handelsdagarna vid Handelshögskolan i Stockholm. Handelsdagarna är en arbetsmarknadsdag som syftar till att skapa möten mellan företag och studenter. Genom vår medverkan hoppas vi få tillfälle att träffa många potentiella framtida kollegor.

Den visionära ekonomifunktionen

Den visionära ekonomifunktionen

Nyheter   •   2014-02-05 07:30 CET

Ekonomifunktionen får en allt mer central roll för att säkerställa kvalitet i de affärsbeslut som leder företaget in i framtiden. Det handlar såväl om effektivitet och ordning och reda i redovisningen som analytisk och affärsmässig höjd inom controllerfunktionen. På www.1company.se berättar Rikard Olsson, Ekan Management, kortfattat om de fem steg han menar på kan skapa en sådan ekonomifunktion.

Forskning och praxis i ekonomistyrning

Forskning och praxis i ekonomistyrning

Nyheter   •   2014-02-03 07:46 CET

Den 30–31 januari genomfördes konferensen Nordisk Workshop i Ekonomi- och verksamhetsstyrning vilken lockade över 60 forskare till Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Ekan Management sponsrade arrangemanget och fanns på plats för att delta i diskussionerna. Här sammanfattar vi ett axplock av de resultat och diskussioner som fyllde två kunskapsintensiva dagar.

Informationsträffar Beyond Budgeting

Informationsträffar Beyond Budgeting

Nyheter   •   2014-01-13 10:22 CET

För många organisationer summeras 2013 som ännu ett år med tungrodda och tidskrävande budgetprocesser. Kanske är du en av dem som ifrågasätter värdet av alla de timmar du och dina kollegor lagt ner? Då kommer vi med goda nyheter. Under vintern bjuder Ekan Management in till informations- och inspirationsträffar om Beyond Budgeting i Göteborg (4 feb) och Stockholm (13 feb).

Nordisk workshop i verksamhetsstyrning

Nordisk workshop i verksamhetsstyrning

Nyheter   •   2013-12-04 07:45 CET

Ekan Management är sponsor till den årliga nordiska workshopen i ekonomi- och verksamhetsstyrning. Den har kommit att utveckla sig till en viktig mötesplats för idé- och kunskapsutbyte och riktar sig till doktorander, lärare, forskare och andra intresserade vid högskolor och universitet.

Ekan Management på GADDEN

Ekan Management på GADDEN

Nyheter   •   2013-12-02 09:35 CET

Den 14 november ställde Ekan Management ut på GADDEN, Handelshögskolan i Göteborgs arbetsmarknadsdagar. Vår monter var välbesökt hela dagen och vi träffade många intressanta och trevliga studenter som är nyfikna på Ekan Management och en karriär som managementkonsult.

Beyond Budgeting på Controller Summit

Beyond Budgeting på Controller Summit

Nyheter   •   2013-12-02 09:04 CET

Den 21-22 november arrangerade Affärsvärlden Controller Summit 2013 i Stockholm. Ett 60-tal controllers samlades för att lyssna till spännande föredrag och delta i rundabordssamtal relaterat till den moderna controller-rollen.

Verksamhetsstyrning 2.0

Verksamhetsstyrning 2.0

Nyheter   •   2013-11-11 13:00 CET

Den 20 november samlas drygt 200 personer till den årliga konferensen Verksamhetsstyrning 2.0. På talarlistan finns bland annat Hans Oscarsson, CFO på Volvo Cars, och Joakim Hugosson, ekonomichef på ett av Sveriges största fastighetsbolag, Akademiska Hus.

Webbföreläsning - Den visionära ekonomifunktionen

Webbföreläsning - Den visionära ekonomifunktionen

Nyheter   •   2013-09-27 07:45 CEST

I takt med mindre förutsägbarhet, ökad komplexitet och minst sagt avancerade IT-miljöer får ekonomifunktionen en allt mer central roll. Den 22 oktober bjuder 1company.se in till en webbföreläsning där Malin Wennebro och Rikard Olsson från Ekan Management delar med sig av konkreta tips på hur din ekonomifunktion kan utvecklas i takt med nutidens och morgondagens utmaningar.

Ekan välkomnar två nya konsulter till Stockholm

Ekan välkomnar två nya konsulter till Stockholm

Nyheter   •   2013-09-26 07:45 CEST

Vi är mycket glada att få välkomna två nya medarbetare, Elin Torstensson och Rickard Johansson, till Ekans kontor i Stockholm. Elin kommer närmast från ett Internship inom Corporate Planning på Infosys i Indien och Rickard från en tjänst som Executive Assistant och Konsult på CGI.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.