Tags

Strategi & styrning

Fastigheter

verksamhetsstyrning 49 management 45 strategi & styrning 45 managementkonsult 42 offentlig sektor 36 ledarskap 24 arbetsmarknad 23 kompetens 23 privat sektor 19 kompetensförsörjning 17 generationsväxling 17 budgetlös styrning 12 fastigheter 11 verksamhetsutveckling 10 ekonomi 9 ledning 8 arbetsmarknadsstatistik 6 konferens 6 innovation 5 rekrytering 4 csr 4 effektivitet 4 tandvård 4 ekonom 3 lou 3 handelshögskolan 3 forskning 3 certifiering 3 kompetensinventering 3 förändringsledning 2 följeforskning 2 mål 2 kommek 2 information 2 lean 2 upphandling 2 affärsidé 2 organisationsutveckling 2 cmc 2 webbföreläsning 2 mässa 2 seminarium 2 it 2 lärande utvärdering 2 industri 2 elektronisk fakturahantering 2 välfärd 2 utvecklingsarbete 2 webinar 2 bi 2 it-stöd 2 förvaltning 1 affärsområdeschef 1 ungdomars framtidsutsikter 1 samc 1 företagskultur 1 kravställning 1 generation 1 rapportering 1 skf 1 studenter 1 förbättringsarbete 1 arbetsmarknadsdagar 1 business intelligence 1 lagen om offentlig upphandling 1 lokal utveckling 1 ungdomsengagemang 1 utvärdering 1 kommun 1 omvärldsbevakning 1 affärsmodell 1 ekonomer 1 investering 1 esv-dagen 1 verksamhetssystem 1 affärsidetävling 1 samlad information 1 globalt ansvar 1 ständiga förbättringar 1 attraktiv arbetsgivare 1 kanban 1 process 1 six sigma 1 cio 1 partner 1 karriär 1 internet of things 1 ekonomistyrningsverket 1 offentlig upphandling 1 kvalitet 1 myndigheter 1 mobilitet 1 goda nyheter 1 konkurrenskraft 1 nätverk 1 handelshösgkolan 1 utveckling 1 ecm 1 mediaoptimering 1 kompetensutveckling 1 Visa alla taggar
Seminarium om den uppkopplade fastigheten

Seminarium om den uppkopplade fastigheten

Nyheter   •   2015-04-16 14:58 CEST

Välkommen att tillsammans med representanter från HSB, Chalmers, Electrolux, Göteborg Energi och Ekan Management diskutera tankar om hur den uppkopplade fastigheten kan skapa mervärde för samtliga intressenter i den moderna fastighetsbranschen.

Media-no-image

Ännu fler certifierade managementkonsulter på Ekan Management

Nyheter   •   2015-03-18 08:00 CET

Ekan Management är idag ett av de bolag i Sverige med flest CMC-certifierade konsulter. I mars certifierades Christian Maloney och Petra Lundgren, på Ekan Management liksom vår associerade konsult, Magnus Jonsson.

Lyssna på Webinar om Beslutsfattande och resursallokering

Lyssna på Webinar om Beslutsfattande och resursallokering

Nyheter   •   2015-02-28 21:39 CET

Den 18 februari höll Rikard Olsson och Knut Fahlén, bägge från Ekan Management, en webbföreläsning om ”Beslutsfattande och resursallokering” för drygt 80 controllers. Webbföreläsningen arrangerades av 1Company.

Missa inte vårens BBRT Europe-möte i London 12 mars

Missa inte vårens BBRT Europe-möte i London 12 mars

Nyheter   •   2015-02-28 21:32 CET

Den 12 mars anordnas vårens europeiska BBRT-möte i London. Där pratar bland annat Frederic Laloux (bilden) om sin forskning på framgångsrika organisationer, vilket beskrivs i boken ”Reinventing Organizations”. Träffa även DNV GL och Miles från Norge som båda tänker nytt för att hantera gamla utmaningar.

Ekan och Ferrari på samma scen om agil styrning

Ekan och Ferrari på samma scen om agil styrning

Nyheter   •   2015-02-28 21:18 CET

24-25 mars anordnas Agilia Conference i Tjeckien och den 8-9 juni konferensen Finance Performance Management i Tyskland. Ekan har blivit inbjudna som talare till bägge konferenserna för att prata om Beyond Budgeting. Mario Almondo från Ferarri inleder Agila med presentationen ”Team Formula 1 – How to set up culture that drives collaborative effort to win?".

Ekonomer tar nästa steg mot framtidens ekonomifunktion

Ekonomer tar nästa steg mot framtidens ekonomifunktion

Nyheter   •   2015-02-16 08:30 CET

– Det här var precis vad vi behövde. Vi var redo att ta ekonomifunktionen och ekonomens roll ett steg framåt, men vi var inte helt säkra vart vi vill gå. Efter denna utbildning så har vi fått både inspiration och verktyg till att kunna arbeta vidare. Så säger Carolina Sinander, enhetschef för ekonomi och upphandling på Region Gotland.

Ekans managementkonsulter certifieras enligt CMC

Ekans managementkonsulter certifieras enligt CMC

Nyheter   •   2015-01-29 10:18 CET

Som en viktig del i Ekan Managements kvalitetsarbete certifierar vi våra seniora konsulter enligt den internationella standarden CMC. Certifieringen säkerställer att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, kompetens och etik. Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer.

Media-no-image

Nytt ramavtal med Kammarkollegiet gällande managementtjänster

Nyheter   •   2015-01-23 08:00 CET

Enligt tilldelningsbeslut har Ekan Management av Kammarkollegiet i hård konkurrens valts ut som ramavtalsleverantör avseende ”Managementtjänster 2014-Verksamhets- och organisationsutveckling”. Ramavtalets avropare utgörs av ca 400 statliga myndigheter och bolag som därigenom ges möjlighet att ta del av Ekans breda erfarenhet och kompetens.

Stockholmshem: Stora kliv mot affärsstödjande ritningshantering

Stockholmshem: Stora kliv mot affärsstödjande ritningshantering

Nyheter   •   2015-01-23 07:45 CET

Ekan Management har under hösten genomfört en genomlysning av Stockholmshems processer för ritningshantering. Syftet är att sluta betrakta ritningshanteringen enbart som ett arkiv och istället använda ritningarna aktivt för att stödja affären och öka kundvärdet. Stockholmshem har nu en tydlig riktning för hur de ska nå målet med ett obrutet informationsflöde från projektering till förvaltning.

Ekan Management växer i Stockholm

Ekan Management växer i Stockholm

Nyheter   •   2015-01-21 12:49 CET

Vi hälsar Tobias Norbeck välkommen till oss på Ekan Management. Tobias är civilekonom med erfarenhet från både undervisning och consulting parallelt med studierna. Han är en strategisk rekrytering mot bakgrund av Ekan Managements tillväxt i Stockholmsregionen.

Första lokala BBRT-mötet i Sverige med SKF som värd

Första lokala BBRT-mötet i Sverige med SKF som värd

Nyheter   •   2014-12-17 08:15 CET

​Det första lokala BBRT-mötet organiserades av Ekan Management den 10 december. Mötet lockade över 40 deltagare från mer än 15 stora och medelstora företag. Mötets värd denna gång var SKF, som inleddes med lunch och presentation av verksamheten i deras nya utställning i Gamlestaden, Göteborg.

Ekan inspirationstalar för kommuner och landsting

Ekan inspirationstalar för kommuner och landsting

Nyheter   •   2014-11-27 12:08 CET

​Den 10-11 december bjuder Kommunalekonomernas förening in till de årligen återkommande budgetdagarna. En konferens för dig som arbetar med budget och uppföljning, centralt eller på förvaltning. På plats finns Knut Fahlén från Ekan Management som under förmiddagen den 11 december talar under rubriken: Budgetstyrning ett hinder för utvecklingen av välfärden?

Ekan Management förstärks med två nya medarbetare

Ekan Management förstärks med två nya medarbetare

Nyheter   •   2014-11-21 08:22 CET

​Vi är mycket glada att få välkomna två nya medarbetare, Helena Blomberg och Henning Verner, som börjat på ​Ekan Managements kontor i Göteborg under hösten.

Effektiv ledning och styrning med stöd av BI

Effektiv ledning och styrning med stöd av BI

Nyheter   •   2014-10-28 15:25 CET

Den 13 november bjuder Precio in till ett inspirerande och kostnadsfritt frukostseminarium i Stockholm. Ekan Managements Rikard Olsson finns med som gästtalare under rubriken: Från information till värdeskapande beslutsunderlag.

Beyond Budgeting London 22-23 oktober

Beyond Budgeting London 22-23 oktober

Nyheter   •   2014-10-27 14:19 CET

Den 22-23 oktober anordnades det 54:e Europeiska mötet inom Beyond Budgeting Round Table (BBRT), denna gång i London. Nio ny medlemmar välkomnades, däribland LeoPharma, ArlaFoods och SKF.

Media-no-image

Fastighetsbranschens framtid på besök

Nyheter   •   2014-09-29 08:02 CEST

Sedan i våras håller vi på Ekan Management samman ett nätverk för framtidens ledare och nyckelpersoner inom fastighetsbranschen. Deltagarna består av projektledare, förvaltare, fastighetschefer, controllers med flera, med ett gemensamt intresse för att utveckla verksamheten.

Vad händer efter budgetstyrning?

Vad händer efter budgetstyrning?

Nyheter   •   2014-09-24 17:08 CEST

Allt fler företagsledningar vill röra sig ifrån den traditionella budgetstyrningen då den inte lämpar sig för dagens föränderliga affärsmiljö. Den 16 oktober bjuder www.1company.se in till en kostnadsfri webbföreläsning där du får ta del av erfarenheter från företag som tagit steget mot ett nytt sätt att styra och leda verksamheten.

900 deltagare på ESV-dagen

900 deltagare på ESV-dagen

Nyheter   •   2014-09-18 07:53 CEST

Den 8 oktober finns Ekan Management med på ESV-dagen - en mötesplats för personer som arbetar med ekonomistyrning i staten. Hit kommer 900 personer för att lyssna till föredrag om bland annat effektivitet och styrning.

Happy, Statoil och Handelsbanken om Beyond Budgeting

Happy, Statoil och Handelsbanken om Beyond Budgeting

Nyheter   •   2014-09-01 07:45 CEST

Den 22 oktober bjuder Happy Ltd in till Beyond Budgeting konferens i London i samarbete med Beyond Budgeting Institute (BBI). Bland talarna återfinns bland annat CEO för Happy Ltd Henry Stewart (på bilden), Bjarte Bogsnes, Statoil och ordförande för BBRT Europa, samt Anders Bouvin, CEO för Handelsbanken UK.

Frukostmöte "Nya vägar. Bättre affärer"

Frukostmöte "Nya vägar. Bättre affärer"

Nyheter   •   2014-08-28 16:21 CEST

I september finns Ekan Management med som gästtalare vid tre frukostseminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm. Arrangör är Mercur och representanter från Ekan Management är Malin Wennebro och Rikard Olsson som kommer att tala om effektiv verksamhetsstyrning i en föränderlig värld.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.