Skip to main content

Frukostseminarium - Beyond Budgeting i praktiken

Nyhet   •   Nov 21, 2016 07:45 CET

Ökad förändringstakt, globalisering och digitalisering ställer allt högre krav på verksamhets- och affärsledningar att hantera komplexitet och oförutsägbarhet. I denna nya verklighet ifrågasätter allt fler ledningar effektiviteten i sina styr- och ledningsprocesser. 

Inom det internationella nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT) finns en rad exempel på organisationer som skapat en ökad dynamik och effektivitet genom processerna för målsättning, planering och prognostisering, uppföljning och analys, beslutsfattande och resursfördelning. I den nylanserade boken, Beyond Budgeting i praktiken, presenteras såväl bakomliggande idéer som praktiska exempel från ett antal företag i vitt skilda branscher.

Den 14 december arrangerar vi ett frukostseminarium riktat till dig som verkar inom industrin och som är nyfiken på hur Beyond Budgeting kan stärka konkurrenskraften för ditt företag. Här får du chansen att lyssna till författaren Knut Fahléns egna tankar kring resultatet som presenteras i boken. Därefter kommer vi att fokusera på den särskilda utmaning som många industriföretag brottas med kopplat till skapandet av en mer dynamisk styrning, dvs. hur vi åstadkommer en relevant och effektiv användning av standardkostnader när världen runtomkring är allt annat än standard.

Följ länken för program och information kring anmälan.