Beyond Budgeting i Stockholm 13-14 mars

Beyond Budgeting i Stockholm 13-14 mars

Press releases   •   Feb 08, 2018 16:04 CET

​I år är det 20 år sedan nätverket Beyond Budgeting (BBRT) grundades. Med anledning av jubileet har Anders Bouvin, VD för Handelsbanken, erbjudit sig att arrangera vårens Europeiska nätverksmöte på Handelsbankens huvudkontor i Stockholm den 14 mars. Dagen innan erbjuds dessutom en halvdags introduktion till styrfilosofin och vad den innebär i praktiken.

Rikard Olsson – ny VD för Beyond Budgeting Ltd

Rikard Olsson – ny VD för Beyond Budgeting Ltd

Press releases   •   Oct 30, 2018 14:58 CET

Vid senaste BBRT-mötet i London annonserades utnämningen av Rikard Olsson som ny VD för ​Beyond Budgeting Ltd och det nyetablerade BBA - Beyond Budgeting Advisory. Rikard har idag rollen som Affärsområdesansvarig på ​Ekan Management. Det virtuella konsultnätverket BBA, där Ekan Management ingår, kommer att erbjuda rådgivnings- och konsulttjänster med utgångspunkt i Beyond Budgeting.

Beyond budgeting på Controller 2019!

Beyond budgeting på Controller 2019!

Press releases   •   Apr 29, 2019 13:55 CEST

Knut Fahlén från Ekan Management kommer att prata Beyond budgeting under Controller 2019 den 14 maj. Knut Fahlén kommer att ge en bild av hur en stram budgetstyrning kan bli kontraproduktiv och hur företag kan situationsanpassa sina styrmodeller till att bli mer dynamiska för att nå bättre resultat.

Informationsträffar Beyond Budgeting

Informationsträffar Beyond Budgeting

News   •   Jan 13, 2014 10:22 CET

För många organisationer summeras 2013 som ännu ett år med tungrodda och tidskrävande budgetprocesser. Kanske är du en av dem som ifrågasätter värdet av alla de timmar du och dina kollegor lagt ner? Då kommer vi med goda nyheter. Under vintern bjuder Ekan Management in till informations- och inspirationsträffar om Beyond Budgeting i Göteborg (4 feb) och Stockholm (13 feb).

Nordisk workshop i verksamhetsstyrning

Nordisk workshop i verksamhetsstyrning

News   •   Dec 04, 2013 07:45 CET

Ekan Management är sponsor till den årliga nordiska workshopen i ekonomi- och verksamhetsstyrning. Den har kommit att utveckla sig till en viktig mötesplats för idé- och kunskapsutbyte och riktar sig till doktorander, lärare, forskare och andra intresserade vid högskolor och universitet.

Beyond Budgeting på Controller Summit

Beyond Budgeting på Controller Summit

News   •   Dec 02, 2013 09:04 CET

Den 21-22 november arrangerade Affärsvärlden Controller Summit 2013 i Stockholm. Ett 60-tal controllers samlades för att lyssna till spännande föredrag och delta i rundabordssamtal relaterat till den moderna controller-rollen.

Verksamhetsstyrning 2.0

Verksamhetsstyrning 2.0

News   •   Nov 11, 2013 13:00 CET

Den 20 november samlas drygt 200 personer till den årliga konferensen Verksamhetsstyrning 2.0. På talarlistan finns bland annat Hans Oscarsson, CFO på Volvo Cars, och Joakim Hugosson, ekonomichef på ett av Sveriges största fastighetsbolag, Akademiska Hus.

Bye bye budget

Bye bye budget

News   •   May 24, 2013 07:45 CEST

I senaste numret av Säljaren berättar två ekonomie doktorer, Jonas Riddarstråle och Knut Fahlén, om varför budgeten har spelat ut sin roll. Argumenten handlar om ökad komplexitet och snabbrörlighet, onödigt tung administration, och inte minst att nästa generation kommer att kräva det.

Spara pengar med effektiv styrning

News   •   Apr 09, 2013 07:45 CEST

I senaste numret av tidningen Offentliga Affärer berättar managementkonsulterna Petter Spanne och Peter Thorslund på Ekan AB om hur man i offentlig sektor kan få mer verksamhet för pengarna genom effektiv och ändamålsenlig styrning och verksamhetsutveckling. Läs mer i senaste numret av tidningen Offentliga Affärer: http://bit.ly/Xmltmo

När prognosen får vara en prognos – och inte en uppdaterad budget

News   •   Apr 05, 2013 07:45 CEST

Den 15 maj arrangerar www. 1company.se ett webinar med Akademiska Hus och Ekan som presentatörer. Hösten 2012 gick ett av sveriges största fastighetsbolag ifrån den traditionella budgetprocessen. Under webinaret får du ta del av hur Akademiska Hus har utvecklat sin planerings- och uppföljningsprocess bland annat genom en helt ny prognosmodell.

Budgeten – ett sänke för verksamhetsutveckling

News   •   Jan 22, 2013 07:50 CET

I senaste numret av KvalitetsMagasinet uppmanar Knut Fahlén, Ekonomie doktor och managamentkonsult på Ekan, till nytänk kring hur vi leder och styr våra organisationer. Knut beskriver budgeten som ett föråldrat ledningsverktyg i otakt med dagens affärsrytm.

Forskning och praxis i ekonomistyrning

Forskning och praxis i ekonomistyrning

News   •   Feb 03, 2014 07:46 CET

Den 30–31 januari genomfördes konferensen Nordisk Workshop i Ekonomi- och verksamhetsstyrning vilken lockade över 60 forskare till Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Ekan Management sponsrade arrangemanget och fanns på plats för att delta i diskussionerna. Här sammanfattar vi ett axplock av de resultat och diskussioner som fyllde två kunskapsintensiva dagar.

Beyond Budgeting hos Handelsbanken

Beyond Budgeting hos Handelsbanken

News   •   Dec 10, 2015 10:01 CET

​Den 9 december samlades ett 40-tal nyfikna deltagare för ännu ett nätverksmöte anordnat av Beyond Budgeting Institute (BBI). Denna gång stod Handelsbanken som värd.

Stort intresse för Beyond Budgeting i Västsvenskt näringsliv

Stort intresse för Beyond Budgeting i Västsvenskt näringsliv

News   •   Oct 23, 2015 12:04 CEST

Den 23 oktober talade Ekan Managements Knut Fahlén inför en fullsatt frukostträff på tema Beyond Budgeting. Arrangör var Västsvenska Handelskammaren.

Bantad budgetkalkyl ökar lönsamheten

Bantad budgetkalkyl ökar lönsamheten

News   •   Sep 08, 2017 10:05 CEST

I senaste numret av Entreprenören berättar Carl Adam Rosenblad, VD för Consilium Marine & Safety, hur bolaget genom att överge en tung och tidsödande budgetprocess, ökat verksamhetens konkurrenskraft. Ekan Managements Knut Fahlén ger 10 råd på vägen till en dynamisk styrning utan budget.

Beyond Budgeting i London

Beyond Budgeting i London

News   •   Mar 27, 2017 08:35 CEST

Den 21-22 mars anordnades det 59:e Europeiska BBRT-mötet, denna gång i London. Programmet bjöd på en rad framgångsrika praktikfall från företag som gått ifrån den traditionella budgetprocessen samt forskning och ideér kring styrning och ledning anpassat till dagens verklighet.

Dynamik som framgångsfaktor för Statoil

Dynamik som framgångsfaktor för Statoil

News   •   Nov 09, 2016 08:39 CET

Den 27 oktober samlades Beyond Budgeting nätverket åter igen i London för det 58 medlemsmötet. Bland de nya medlemmarna i nätverket uppmärksammades COWI, Elliotts, Volvo Cars och Sodexo. Deltagarna fick bland annat lyssna till Bjarte Bogsnes, Statoil, som berättade om nyligen utgivna ​“Implementing Beyond Budgeting” och jämförelser mellan Beyond Budgeting, Lean och Agil utveckling.

Beyond Budgeting i Paris

Beyond Budgeting i Paris

News   •   Oct 13, 2015 07:30 CEST

​Den 7-8 oktober anordnades det 56:e BBRT-mötet (Beyond Budgeting Roundtable). Denna gång hölls mötet i Paris och värdföretag var Schneider Electric, ett av världens största företag med 170 000 anställda och 250 produktionsanläggningar runt om i världen. Som representant för nätverket i Sverige fanns Ekan Management givetvis på plats för att bidra i diskussioner kring utmaningar och lösningar.

Ekonomer tar nästa steg mot framtidens ekonomifunktion

Ekonomer tar nästa steg mot framtidens ekonomifunktion

News   •   Feb 16, 2015 08:30 CET

– Det här var precis vad vi behövde. Vi var redo att ta ekonomifunktionen och ekonomens roll ett steg framåt, men vi var inte helt säkra vart vi vill gå. Efter denna utbildning så har vi fått både inspiration och verktyg till att kunna arbeta vidare. Så säger Carolina Sinander, enhetschef för ekonomi och upphandling på Region Gotland.

Nytt ramavtal med Kammarkollegiet gällande managementtjänster

News   •   Jan 23, 2015 08:00 CET

Enligt tilldelningsbeslut har Ekan Management av Kammarkollegiet i hård konkurrens valts ut som ramavtalsleverantör avseende ”Managementtjänster 2014-Verksamhets- och organisationsutveckling”. Ramavtalets avropare utgörs av ca 400 statliga myndigheter och bolag som därigenom ges möjlighet att ta del av Ekans breda erfarenhet och kompetens.

Första lokala BBRT-mötet i Sverige med SKF som värd

Första lokala BBRT-mötet i Sverige med SKF som värd

News   •   Dec 17, 2014 08:15 CET

​Det första lokala BBRT-mötet organiserades av Ekan Management den 10 december. Mötet lockade över 40 deltagare från mer än 15 stora och medelstora företag. Mötets värd denna gång var SKF, som inleddes med lunch och presentation av verksamheten i deras nya utställning i Gamlestaden, Göteborg.

Ekan inspirationstalar för kommuner och landsting

Ekan inspirationstalar för kommuner och landsting

News   •   Nov 27, 2014 12:08 CET

​Den 10-11 december bjuder Kommunalekonomernas förening in till de årligen återkommande budgetdagarna. En konferens för dig som arbetar med budget och uppföljning, centralt eller på förvaltning. På plats finns Knut Fahlén från Ekan Management som under förmiddagen den 11 december talar under rubriken: Budgetstyrning ett hinder för utvecklingen av välfärden?

Beyond Budgeting London 22-23 oktober

Beyond Budgeting London 22-23 oktober

News   •   Oct 27, 2014 14:19 CET

Den 22-23 oktober anordnades det 54:e Europeiska mötet inom Beyond Budgeting Round Table (BBRT), denna gång i London. Nio ny medlemmar välkomnades, däribland LeoPharma, ArlaFoods och SKF.

Vad händer efter budgetstyrning?

Vad händer efter budgetstyrning?

News   •   Sep 24, 2014 17:08 CEST

Allt fler företagsledningar vill röra sig ifrån den traditionella budgetstyrningen då den inte lämpar sig för dagens föränderliga affärsmiljö. Den 16 oktober bjuder www.1company.se in till en kostnadsfri webbföreläsning där du får ta del av erfarenheter från företag som tagit steget mot ett nytt sätt att styra och leda verksamheten.

900 deltagare på ESV-dagen

900 deltagare på ESV-dagen

News   •   Sep 18, 2014 07:53 CEST

Den 8 oktober finns Ekan Management med på ESV-dagen - en mötesplats för personer som arbetar med ekonomistyrning i staten. Hit kommer 900 personer för att lyssna till föredrag om bland annat effektivitet och styrning.

Happy, Statoil och Handelsbanken om Beyond Budgeting

Happy, Statoil och Handelsbanken om Beyond Budgeting

News   •   Sep 01, 2014 07:45 CEST

Den 22 oktober bjuder Happy Ltd in till Beyond Budgeting konferens i London i samarbete med Beyond Budgeting Institute (BBI). Bland talarna återfinns bland annat CEO för Happy Ltd Henry Stewart (på bilden), Bjarte Bogsnes, Statoil och ordförande för BBRT Europa, samt Anders Bouvin, CEO för Handelsbanken UK.

Effektivitet och utveckling inom kommuner och landsting

Effektivitet och utveckling inom kommuner och landsting

News   •   Aug 25, 2014 07:45 CEST

Den 20-21 augusti ställde Ekan Management ut på KOMMEK på nya MalmöMässan. KOMMEK är en av Sveriges största mötesplatser för kommuner och landsting/regioner, med fokus på ekonomi, kvalitet, ledning och styrning. Ekan Managements paroll under mässan var ”Vi ökar er effektivitet”, ett tema som gick som en röd tråd bland både besökare och seminarier.

Ekan Management på KOMMEK

Ekan Management på KOMMEK

News   •   Jun 23, 2014 08:44 CEST

Ekan Management kommer att finnas på plats på KOMMEK, 20-21 augusti. I vår monter får du möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter inom offentlig service. Vi hjälper dig och din organisation att skapa högre effektivitet i verksamheten och stöttar er i att nå era mål genom att Utmana, Involvera och Förverkliga.

LeanKanban-konferens i Bologna

LeanKanban-konferens i Bologna

News   •   Jun 13, 2014 07:45 CEST

På Agil42s årliga LeanKanban-konferens inbjöds detta år Beyond Budgeting Institute (BBI), med Rikard Olsson, som inspirationstalare. Konferensen hölls i Bologna den 30 maj och på plats fanns över 100 förväntansfulla och engagerade deltagare. Bland deltagarna återfanns bland annat representanter från multinationella företag som Ericsson, Tetrapak och General Electric.

Uppskattad nätverksträff för CFOs  och Controllers

Uppskattad nätverksträff för CFOs och Controllers

News   •   Jun 02, 2014 13:46 CEST

Den 27:e maj träffades ett 20-tal CFOs och Business Controllers på Stockholm FP&A Club. Detta var det andra mötet i Sverige arrangerat av Association for Financial Professionals (AFP) och ämnet var Beyond Budgeting Philosophy.

Arla Foods går Beyond Budgeting

Arla Foods går Beyond Budgeting

News   •   Apr 01, 2014 07:45 CEST

År 2011 bestämde det globala mejeriföretaget Arla Foods sig för att lämna den traditionella budgetstyrningen då ledningen såg den oanvändbar i dagens affärsvärld. Vid det 53:e nätverksmötet inom Beyond Budgeting Roundtable den 19-20 mars berättar Morten Holm Jensen, Vice President Corporate Finance på Arla Foods, om vinsterna med en förändrad styr- och ledningsmodell.

Webbföreläsning om prognostisering

Webbföreläsning om prognostisering

News   •   Feb 11, 2014 09:17 CET

Vid lunchtid den 13 mars arrangerar 1company.se en webbföreläsning om prognostisering. Här berättar Malin Wennebro och Rikard Olsson från Ekan Management om hur du kan skapa ett effektivt prognosarbete med hög kvalitet som över­ensstämmer med hur verksamhet och omvärld fungerar.

Skippa budgeten - och tjäna mer!

Skippa budgeten - och tjäna mer!

News   •   Feb 02, 2017 08:00 CET

"Framtiden är för osäker för att man ska kunna göra en bra budget för ett helt år framåt. Företag som skippar budgeten och i stället planerar smart lyckas bättre". I senaste numret av Driva Eget ger Ekan Managements Knut Fahlén råd till småföretagare om planering och uppföljning under osäkra förhållanden.

Bortom budget och controllerns roll

Bortom budget och controllerns roll

News   •   Apr 19, 2016 11:30 CEST

Stort intresse kring styrmodeller bortom budgetstyrning och utveckling av controllerrollen när Ekan Management deltog i årets upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0 på Bonnierhuset i Stockholm.

Ekan Management utbildar i Tjeckien

Ekan Management utbildar i Tjeckien

News   •   Feb 09, 2016 10:09 CET

Den 7-8 april håller Ekan Managements Knut Fahlén utbildning i Beyond Budgeting i Tjeckien genom Aguarra – Agile center of excellence.

Volvo Cars och BBI Sverige bjuder in till nätverksträff

Volvo Cars och BBI Sverige bjuder in till nätverksträff

News   •   Oct 17, 2018 10:52 CEST

​Den 19 november bjuder ​Volvo Cars och ​ Beyond Budgeting Institute Sverige in till nätverksträff. Vid detta femte möte har vi förmånen att lyssna och interagera kring två mycket intressanta case. Volvo Cars berättar om transformationen av bolagets management modell och ​Getinge om introduktionen av rullande prognoser och en mer agil styrning av bolaget.