Om EKHO Göteborg

Kristna hbtq-personer

EKHO Göteborg är en ideell förening som funnits sedan 1981. Vi arbetar för att kyrkor och samfund ska vara trygga platser för hbtq-personer. Det gör vi genom information och utbildning, stödsamtal och öppen verksamhet. Vi möter såväl företrädare för olika kyrkor som personer som inte kan leva öppet som kristna hbtq-personer.

Adress

  • EKHO Göteborg
  • Stora Badhusgatan 6
  • 41121 Göteborg
  • Sverige

Prenumerera via RSS