Stort intresse för EkoBalans kretsloppsgödsel på Borgeby fältdagar!

Nyheter   •   Jun 30, 2017 18:04 CEST

biogas vattenmängd transporter klimat jordpackning bördighet mullämnen mullhalt kretslopp gödsel kväve fosfor

Förädling av biogödsel i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 22:16 CEST

Ox2 biogödsel nordvästra Skåne EkoBalans har utvecklat en lösning med vilken biogödseln förädlas till en torr produkt med växtnäring och mullämnen från biogödseln, men utan vattnet. Pilotprojektet som drivs under hösten 2017 ska generera underlag för investering i en fullskalig förädlingsanläggning.

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet

Nyheter   •   Jun 22, 2017 22:44 CEST

EkoBalans på Borgeby fältdagar! K83

Nyheter   •   Jun 16, 2017 14:49 CEST

EkoBalans Fenix AB Borgeby fältdagar Återvinning av växtnäring Kretslopps NPK Gödsel Avvattning

Prisad för att vända miljöproblem till vinst!

Nyheter   •   Apr 10, 2017 11:29 CEST

ändliga resurser klimatpåverkan växtnäring paradigmskifte överskott av gödsel övergödningsproblem I stället för att se avfall och restflöden som problem som medför höga kostnader att göra sig av med, kan de bli vinstgivande tillgångar.

EkoBalans tilldelades Win Business Award 2017

Nyheter   •   Feb 27, 2017 11:34 CET

Win Business Award 2017 EkoBalans Fenix AB Pris

Region Skånes miljöpris 2016 tilldelas EkoBalans

Nyheter   •   Nov 21, 2016 16:30 CET

Region Skånes Miljöpris tilldelas EkoBalans.

EkoBalans gödsel på MKB:s gröna tak

Nyheter   •   Jul 05, 2016 13:42 CEST

MKB kommer i sommar att gödsla sina gröna tak med EkoBalans gödsel där kväve och fosfor är till 100 procent återvunnen.

EkoBalans är ny partner i Livsmedelsakademin

Nyheter   •   Apr 08, 2016 17:27 CEST

Ekobalans Fenix AB och Purac AB ingår samarbetsavtal

Nyheter   •   Apr 01, 2016 13:09 CEST

Ekobalans ingår samarbetsavtal med Purac AB

Sydsvenskan 8till5

EkoBalans har utvecklat teknologier för att återvinna fosfor och kväve från reningsverk, biogaasproducenter och livsmedelsindustrier. Näringsämnena förädlas sedan till gödselmedel fri från kadmium som återförs till bönderna.

Enligt avtalet ska Purac, i de fall som anses lämpliga, marknadsföra EkoBalans teknologier och expertis till bl.a. reningsverk.

– Detta ökar sannolikheten för oss att skapa fler affärer med reningsverk som hanterar stora näringsrika restflöden. Att Purac vill samarbeta med oss är en bekräftelse på vår affärsidé och teknologi, säger Gunnar Thelin.

I slutet på 2015 ingick Ekobalans en avsiktsförklaring med en svensk mejerijätte. Avtalet finslipas i skrivande stund och man räknar med att vara igång under sensommaren med en fosforsåtervinningsanläggning på mejeriet. EkoBalans utvecklar sin satsning på fosfor- och kväveåtervinning hos livsmedelsindustrin.

– Vi jobbar inom fyra olika segment inom livsmedelsbranschen: mejeri, fisk, slakteri och potatis. Vi har långt gångna förhandlingar och implementeringar av vår teknologi inom alla de benen, säger VD Axel Granlund.

Ekobalans Fenix grundades 2008 och har i dag sex anställda.

– Vi kommer att växa inom en snar framtid, dels omsättningsmässigt men framför allt behöver vi mer personal, säger Axel Granlund.

För miljöteknikföretaget Purac innebär samarbetsavtalet tillgång till Ekobalans kunnande och teknologi. Detta passar väl in i verksamheten och fosforåtervinning kan tillämpas inom såväl avloppsvattenrening som i biogasproduktionsanläggningar.

– Resurshushållning och återvinning av ändliga resurser som fosfor kommer att få allt större betydelse och Sverige ligger väl framme inom detta område, säger Jonas Fack, VD på Purac.

Purac har sitt huvudkontor i Lund och 150 anställda i fyra länder. 2015 uppgick företagets omsättning till mer än 700 miljoner kronor.

Sydsvenskan 8till5 EkoBalans har utvecklat teknologier för att återvinna fosfor och kväve från reningsverk, biogaasproducenter och livsmedelsindustrier. Näringsämnena förädlas sedan till gödselmedel fri från kadmium som återförs till bönderna. Enligt avtalet ska Purac, i de fall som anses lämpliga, marknadsföra EkoBalans teknologier och expertis till bl.a. reningsverk.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om EkoBalans Fenix AB

EkoBalans vision är att fullborda de ekologiska kretsloppen för växtnäringsämnen som fosfor och kväve

EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av näringsrika
restprodukter så som rötrester och slam.

Helhetslösningen innebär att vi tar hand om hela rötresten så att det blir hållbart för både kunden och miljön. Kunden får en lösning på ett volym- och näringsbelastningsproblem och jorden återfår näringen som annars skulle brytas från ändliga källor. Under omhändertagandet förädlas näringsämnena till
ett kretsloppsbaserade gödselmedel som ur näringssynpunkt är jämförbart med handelsgödsel. Gödselmedlet kan därför användas direkt i jordbruk, skogsbruk utan behov av investering i ny teknik. Vill man ha en kretsloppsträdgård passar gödselmedlet också perfekt.

Vi riktar oss främst mot reningsverk, biogasanläggningar och livsmedelsproducenter.

EkoBalans Fenix ABs vision är ett kretsloppssamhälle där näringsämnen i restprodukter som rötrester och askor utnyttjas på ett hållbart och effektivt sätt och så långt det är möjligt ersätter konstgödselprodukter i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel.

Adress

  • EkoBalans Fenix AB
  • Scheelevägen 22
  • 223 63 Lund
  • Sweden

Länkar