Mhpu6mawpc3cz0uxxmlz

Borlänge bäst i Sverige på att köpa ekologiskt!

Pressmeddelanden   •   2013-11-18 11:02 CET

Vinnare av årets Ekomatsliga blev Borlänge kommun med hela 46 procent ekologiskt. Tätt efter kom Lund och Södertälje, med 45, 8 respektive 44,3 procent. Den 12 november premierades de 35 kommuner och landsting som nått över 25 procents andel ekologiska livsmedel av EkoMatCentrum på Bryggarsalen i Stockholm. Isabella Lövin, författare av boken ¨Tyst hav¨ delade ut diplom till alla 35.

Media-no-image

DEN GODA FISKEN - seminarium om fisk, miljö- och hälsoaspekter

Pressmeddelanden   •   2013-11-08 17:45 CET

Att fisk är nyttigt vet väl alla, men vilken fisk som är bäst att äta ur miljö- och hälsosynpunkt är inte lika självklart? För att få svar på alla frågor som finns rörande fisk och hälsa har Ekomatcentrum bjudit in ett antal engagerade personer med stor kännedom om hållbart fiske för att reda ut begreppen och förklara varför det är viktigt med ett hållbart fiske. Dessutom kommer Livsmedelsverket att belysa olika hälsoaspekter avseende konsumtion av fisk.

Bland dagens föreläsare finns förutom Isabella Lövin, författare till Tyst hav och numera EU-parlamentariker, Inger Näslund från WWF, Line Kjelstrup från Norges Sjömatråd, Ulrica Wahlund, Domstein, Minna Epps från MSC, Johan Cejie från KRAV, Per-Ola Darnerud från Livsmedelsverket och Björn Winell från Martin & Servera.

Offentlig sektor bäst på miljömärkt fisk

Inom offentlig verksamhet har kunskapen om och efterfrågan på MSC-märkt fisk ökat markant under de senaste åren. Kommuner och landsting upprättar gröna fisklistor eller följer WWFs rekommendationer. Detta har varit till stor fördel för försäljningen av miljöcertifierad fisk i Sverige. Dock finns anledning att diskutera miljömärkningarnas betydelse, skillnader och verkningsgrader.

Är MSC-märkt likställt med KRAV-märkt. Hur kan vildfångad fisk kallas ekologisk? Kan man kalla ASC-certifierad fisk för ekologisk? Borde inte all fisk som säljs i Sverige vara miljömärkt!

All fisk är inte nyttig

Fet fisk från Östersjön innehåller höga halter av dioxiner och PCB – hur farliga är dessa ämnen och hur ätbar är fisken? – ska den över huvud taget säljas och serveras till barn?

I Norge har norska livsmedelsverket rekommenderat begränsad konsumtion av odlad norsk fisk pga. av höga halter av bromerade flamskyddsmedel – varför har inte Livsmedelsverket i Sverige gjort samma sak?

Hur ska vi förhålla oss till polyfosfater - hur vanligt förekommande är det med polyfosfater i fryst fisk och är det farligt ur hälsosynpunkt?

Ekomatsligan

På seminariet DEN GODA FISKEN kommer Sveriges 35 bästa kommuner & landsting på ekologisk mat att diplomeras av Isabella Lövin. De har nått det nationella målet 25 procent ekologiskt och flera av dem med en rejäl råge.

Seminariet DEN GODA FISKEN äger rum på Bryggarsalen i Stockholm, Norrtullsgatan 12N,

kl. 10.00-16.30.


EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbara utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.

Att fisk är nyttigt vet väl alla, men vilken fisk som är bäst att äta ur miljö- och hälsosynpunkt är inte lika självklart? För att få svar på alla frågor som finns rörande fisk och hälsa har Ekomatcentrum bjudit in ett antal engagerade personer med stor kännedom om hållbart fiske för att reda ut begreppen och förklara varför det är viktigt med ett hållbart fiske.

Läs vidare »
E08u5s351epwfliqbted

Guldregn över skolor och förskolor i Lilla Ekomatsligan

Pressmeddelanden   •   2013-10-22 17:41 CEST

Sveriges bästa förskolor och skolor på ekologisk mat diplomerades med guld och silver i Lilla Ekomatsligan i måndags, 21 förskolor och skolor från hela landet erhöll dilpom av olika valör. Lund tog hem dubbel seger med gulddiplom till Håkan Olsson på Bys ansvarsområde i Södra Sandby och Agneta Ahl på Nyponbackens förskola. De uppnådde nästan osannolika 98 respektive 90 % ekologiskt 2012.

Uvso0kbzdccqcgti1ycz

Premiär för Lilla Ekomatsligan på ekomässan i Malmö

Pressmeddelanden   •   2013-10-17 16:18 CEST

Det finns förskolor som serverar nästan 100 procent ekologisk mat. Otroligt duktiga kockar i förskola och skola som håller kommunernas ekosiffror på hög nivå. Nu är det dags att uppmärksamma dessa eldsjälar och lyfta dem till skyarna för deras ekoinsatser. På Ekomässan i Malmö den 21 oktober premieras Sveriges bästa förskolor och skolor på ekologisk mat av Ekomatcentrum och KRAV.

Uvso0kbzdccqcgti1ycz

"Den Goda Fisken" seminarium med Isabella Lövin

Pressmeddelanden   •   2013-10-07 13:00 CEST

Den Goda Fisken är temat för årets seminarium i samband med Ekomatligans premiering. Hållbart fiske samt relevanta miljö- och hälsoaspekter. Ekomatsligan är de kommuner, landsting och regioner i Sverige som redovisat en hög andel inköpta ekologiska producerade livsmedel. Årets 35 vinnare premieras av Isabella Lövin, EU-parlamentariker och författare till boken ¨Tyst hav¨.

Uvso0kbzdccqcgti1ycz

Lilla Ekomatsligan - premiering av mest ekologiska förskola/skola

Pressmeddelanden   •   2013-10-02 08:10 CEST

Premieringen sker den 21 oktober kl. 15:40 på Nordic Organic Food Fair i Malmö och inkluderar även ett inspirationsseminarium om hur man kan påverka barns matvanor ”Förbättra barns matvanor med en mer klimatsmart och ekologisk kost”, kl. 16:00 - 16:30. Nordic Organic Food Fair är ett för året nytt arrangemang och är tillägnat den ekologiska livsmedelssektorn.

Gmxxngwwwqx54kegfaek

Klimatsmarta matvanor

Pressmeddelanden   •   2013-08-27 14:10 CEST

Ekomatcentrum driver nu en kampanj, delfinansierad av Naturvårdsverket, för att öka klimatsmart mat i skolor och förskolor. Fem kommuner deltar för närvarande i kampanjen, Borlänge, Haninge, Järfälla, Södertälje samt Östersund. Ekomatcentrum är en ideell förening som i över 15 år verkat för att öka intresset för klimatsmart och ekologisk mat i livsmedelskedjans alla led.

G86eeew83f1vpowd9wmy

Klimatsmart memoryspel

Nyheter   •   2013-08-27 14:10 CEST

Ekomatcentrum har tagit fram ett memoryspel med färgstarka fotografier på frukt och grönsaker. Spelet levereras i en ask och består av två spel med olika svårighetsgrader. Priset på spelet är 90 kr exkl moms och porto.

Media-no-image

Ekomålet nått av 100 kommuner och landsting!

Pressmeddelanden   •   2013-06-03 12:37 CEST

Ekomatcentrum har summerat årets marknadsstudie avseende ekologiska inköp i offentlig sektor och kan konstatera att det går snabbt framåt. 100 kommuner och landsting har tillsammans nått det nationella ekomålet, 25 procent ekologiskt, under 2012. I toppen av Ekomatsligan ligger tre kommuner och ett landsting. Borlänge ligger högst med 46 procent ekologiskt, Lund 45,8 procent, Södertälje 44,3 procent och landstinget Kronoberg med 40 procent. Bästa län var Kronoberg med 28,8 procent ekologiska inköp.

21 procent ekologiskt i offentlig sektor 2012

Offentlig sektor köpte 21 procent ekologiska livsmedel under 2012. En ökning med 18 procent sedan 2011.

- Nu är det bara fyra procentenheter kvar tills det nationella målet 25 procent är i hamn, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum. Chansen att vi når målet inom utsatt tid är mycket stor tack vara ett hundratal riktigt seriöst satsande kommuner och landsting.

Landsting och regioner bättre på ekologiskt än kommuner

Sex landsting och två regioner är med i årets Ekomatsliga, de har alltså nått 25 procents målet. Det är 40 procent av landstingen och regionerna. Medan knappt 10 procent av landets kommunerna klassade in i årets Ekomatsliga.

- Uppenbarligen har landstingen tagit det nationella ekomålet på allvar och lyckats bättre än kommunerna, säger Eva Fröman.

Ekologiska satsningar bidrar till mer grönt i offentlig sektor

Ca 80 procent av de som besvarat enkäten klarar ökade ekologisk inköp utan extra pengar. Det går det att köpa 45 procent ekologiskt utan att  livsmedelskostnaderna ökar. Borlänge, Lund och Södertälje som alla ligger i topp på Ekomatsligan med minst 45 procent ekologiskt har löst det ekonomiska genom att minska på dyrt kött och öka på grönsaker.

Positiva sidoeffekter av ökade ekologiska inköp är att folkhälsan främjas liksom klimatet. Klimatsmarta matvanor med mycket vegetabilier kommer förhoppningsvis att spridas från offentlig sektor till konsumenter. 


EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbara utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.

Ekomatcentrum har summerat årets marknadsstudie avseende ekologiska inköp i offentlig sektor och kan konstatera att det går snabbt framåt. Offentlig sektor köpte 21 procent ekologiska livsmedel under 2012. En ökning med 18 procent sedan 2011.

Läs vidare »
Czfudasyu92e9upwaoth

Borlänge toppar Ekomatsligan med 46 % ekologiskt

Pressmeddelanden   •   2013-06-03 08:00 CEST

Tre kommuner ligger i toppen på årets Ekomatsliga, Borlänge, Lund och Södertälje. Alla med ekologiska inköpsandelar på runt 45 procent. Borlänge lyckades med en hårsmån vinna årets Ekomatsliga över Lund som härskat på Ekomatsligans topp sedan 2009.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Projektledare
  • Ekomatcentrum, Ekomatsligan, MUMS Miljömat, Ekokrogar, Ekomatguiden
  • eva@ekomatcentrum.se
  • 08-779 59 29

Om EkoMatCentrum

Informationscentrum för Ekologiska Produkter

EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbara utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.

Adress