Sfwuejmvdhsldbh4ksww
Codfasts1yrh1fkv6oxc

Överskott i statens budget i oktober

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 10:00 CET

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 7 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 16 miljarder kronor för oktober 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Media no image
Ohwnbsgqpu1qgvf9kwcm Fcib1yzejv3u8whcwxtw

Hög tillväxt men lågt offentligt sparande

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:00 CET

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt som stärks av en expansiv finanspolitik nästa år. Reformerna i budgetpropositionen för 2018 höjer utgifterna och sänker skatteintäkterna. Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,9 procent av BNP i år till 0,5 procent 2019. Överskottsmålet nås inte.

Högkonjunkturen håller i sig. BNP växer med 2,9 procent i år och antalet sysselsatta ökar med 110 000 personer. Förslagen i budgetpropositionen bidrar till att höja tillväxten både 2018 och 2019 men ökningstakten för både BNP och sysselsättningen dämpas ändå jämfört med i år.

De största satsningarna i budgetpropositionen är höjda statsbidrag till kommunerna, förbättringar inom hälso- och sjukvården och utökade satsningar på utbildning. Utgifterna för migration och integration sjunker kraftigt från och med 2018, vilket dämpar den totala utgiftsökningen. Utgiftstaken klaras med god marginal hela prognosperioden.

Efter två år med exceptionellt stora ökningar av skatteintäkterna bromsar ökningen in 2017. Orsakerna är flera. I år är skattehöjningarna betydligt mindre än förra året. Kommande år bidrar skattesänkningar till att dämpa ökningen samtidigt som viktiga baser för skatteintäkterna, som till exempel löner, vinster och bostadsinvesteringar, utvecklas långsammare än i år.

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 0,9 procent av BNP i år, men sjunker till 0,5 procent 2019. Givet målnivån för det finansiella sparandet framstår överskotten 2018 och 2019 som låga med tanke på konjunkturläget. Den offentliga skulden är dock låg och fortsätter att sjunka.

Prognosen i siffror

2017 2018 2019
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,9 2,5 1,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
42 27 24
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,9 0,6 0,5
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 43 56 93
Budgetsaldo – miljarder kronor 42 11 47

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

​Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt som stärks av en expansiv finanspolitik nästa år. Reformerna i budgetpropositionen för 2018 höjer utgifterna och sänker skatteintäkterna. Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,9 procent av BNP i år till 0,5 procent 2019. Överskottsmålet nås inte.

Läs vidare »
Media no image
Pw2uhlgfmdx7tozrr0cv

Pressträff och publicering av ESV:s budgetprognos den 17 november

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 12:29 CET

Välkommen till en pressträff där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets fjärde prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.

Under pressträffen presenterar vi bland annat skillnaderna mellan ESV:s och regeringens prognos. Vi kommer även att presentera två fördjupningsområden. Dels om utmaningen med krympande energiskattebaser, dels om komplexiteten i inkomstbeskattningen.

Meddela gärna i förväg om du tänker delta under pressträffen.

När: 17 november, klockan 10.15
Var: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

Välkommen till en pressträff där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets fjärde prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.

Läs vidare »
Nm1eb4g78ajkubmuvdif
Pqfdqivnplnswhukubji

Fortsatt överskott i statens budget

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 10 miljarder kronor för september 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Media no image
Pw2uhlgfmdx7tozrr0cv

Pressinbjudan: ESV-dagen 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 10:25 CEST

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Den 10 oktober träffas omkring 800 kollegor i statsförvaltningen för att lyssna på föredrag, nätverka och få nya idéer. Årets tema är Att navigera i förändring.

ESV välkomnar medier att delta under konferensen, där vi bland annat kommer att presentera erfarenheterna av ett antal myndighetsgemensamma digitala samverkansprojekt. Vi kommer också att försöka besvara frågan hur myndigheterna på ett praktiskt sätt kan mäta effektivitet och effektiviseringar.

Bland talarna finns Ardalan Shekarabi, civilminister och ansvarig för frågor om digital förvaltning, Eva Holmgren, innehållssamordnare på Konsumentverket, Torsten Hökby, stabschef på Riksantikvarieämbetet och Biljana Lajic, enhetschef utvecklingsenheten Pensionsmyndigheten.

Meddela gärna i förväg om du är intresserad av att besöka ESV-dagen. Presspass finns i konferensens registrering.

När: 10 oktober 09.30–17.00
Var: Stockholmsmässan i Älvsjö

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Den 10 oktober träffas omkring 800 kollegor i statsförvaltningen för att lyssna på föredrag, nätverka och få nya idéer. Årets tema är Att navigera i förändring. ESV välkomnar medier att delta under konferensen, där vi bland annat kommer att presentera erfarenheterna av ett antal myndighetsgemensamma digitala samverkansprojekt.

Läs vidare »
Yd5jjzkst12bqpcqp7so
Pqfdqivnplnswhukubji

Överskott i statens budget för augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 39,1 miljarder kronor. Det är 12,2 miljarder kronor högre än i augusti 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Media no image
Fcib1yzejv3u8whcwxtw

Stark tillväxt och höga skatteintäkter

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt i år och starkt ökande skatteintäkter. Utgifterna ökar men utgiftstaket klaras med god marginal. Nästa år dämpas tillväxttakten och både intäkterna och utgifterna ökar långsammare. Sparandet i offentlig sektor blir 1,2 procent av BNP i år och 0,9 procent 2018.

Högkonjunkturen håller i sig och BNP växer med 3,1 procent i år. Antalet sysselsatta ökar mycket och sysselsättningsgraden stiger till historiskt höga 67,7 procent. Från och med nästa år avtar dock tillväxttakten i ekonomin, och arbetslösheten ökar från och med 2019.

Den offentliga sektorns skatteintäkter ökar starkt i år, men betydligt svagare än förra året. Inbromsningen beror främst på att skattehöjningarna är lägre. Dessutom ökar kapitalskatterna bara marginellt, främst till följd av att hushållens kapitalvinster sjunker.

Utgifterna för flyktingmottagande är kvar på en hög nivå i år, men sjunker kraftigt från och med 2018. Tidigare satsningar på bland annat utbildning och kommunikationer samt den blocköverskridande uppgörelsen om höjda anslag till försvaret bidrar till att öka utgifterna i år och nästa år. Sammantaget ökar dock utgifterna måttligt och utgiftstaket klaras med god marginal samtliga år under prognosperioden (2017–2021).

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 1,2 procent av BNP i år, men sjunker till 0,9 procent 2018. Mot bakgrund av den starka konjunkturen skulle sparandet behöva vara högre för att klara det nuvarande överskottsmålet.

Prognosen i siffror

201620172018
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,93,12,1
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
415545
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,91,20,9
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor314074
Budgetsaldo – miljarder kronor853833

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt i år och starkt ökande skatteintäkter. Utgifterna ökar men utgiftstaket klaras med god marginal. Nästa år dämpas tillväxttakten och både intäkterna och utgifterna ökar långsammare. Sparandet i offentlig sektor blir 1,2 procent av BNP i år och 0,9 procent 2018.

Läs vidare »
Media no image
Pqfdqivnplnswhukubji Zzcwacydyj4o46vegmm3

Underskott i statens budget för juli

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 3,7 miljarder kronor för juli 2016. Underskottet beror framför allt på ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 81,5 miljarder kronor i juli, vilket är 7,4 miljarder kronor högre än i juli 2016. Det beror främst på högre inkomster från kupongskatt, mervärdesskatt och allmän löneavgift jämfört med samma månad föregående år. De totala inkomsterna för januari–juli uppgår till 601,5 miljarder kronor. Det är 10,8 miljarder kronor lägre än för samma period 2016. Bland annat är utfallet för företagsskatter och inkomster av statens aktier lägre under perioden i år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 91,6 miljarder kronor. Det är 21,2 miljarder kronor högre än i juli 2016. De högre utgifterna förklaras framför allt av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Utgifterna för Migration blev dock lägre i juli jämfört med samma månad föregående år. Statens totala utgifter för perioden januari–juli uppgår till 541,2 miljarder kronor. Det är 34,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna består till stor del av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Även utgifterna för Internationellt bistånd, Utbildning och universitetsforskning samt Allmänna bidrag till kommuner är högre.

Saldot i statens budget för januari–juli är ett överskott på 60,3 miljarder kronor. Det är 45,4 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 28 september 2017.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

​Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 3,7 miljarder kronor för juli 2016. Underskottet beror framför allt på ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »
Media no image
M1mkq7qwmmtigls03myx Zzcwacydyj4o46vegmm3

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 13,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 19,6 miljarder kronor för juni 2016. Det lägre underskottet i år beror framför allt på att skatteinkomsterna blev högre, jämfört med samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 55,3 miljarder kronor i juni, vilket är 5,5 miljarder kronor högre än i juni 2016. Ökningen beror på högre skatteinkomster. De totala inkomsterna för det första halvåret 2017 uppgår till 519,9 miljarder kronor. Det är 18,2 miljarder kronor lägre än för samma period 2016. Det beror framför allt på att skatteinkomsterna sammanlagt blev lägre för första halvåret 2017.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juni till 68,3 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor lägre än i juni 2016. Statens totala utgifter för perioden januari–juni 2017 uppgår till 449,6 miljarder kronor. Det är 13,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Statsskuldsräntor samt Utbildning och universitetsforskning.

Saldot i statens budget för det första halvåret 2017 visar ett överskott på 70,4 miljarder kronor. Det är 31,5 miljarder kronor sämre än för samma period föregående år. Det beror både på att inkomsterna är lägre och att utgifterna är högre än det första halvåret 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 30 augusti 2017.

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 13,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 19,6 miljarder kronor för juni 2016. Det lägre underskottet i år beror framför allt på att skatteinkomsterna blev högre, jämfört med samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »
Media no image
Codfasts1yrh1fkv6oxc

​​Överskott i statens budget för maj

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,5 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i maj blev 108,1 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor högre än i maj 2016. Det beror främst på högre inkomster från utdelningar på statens aktier. För perioden januari–maj uppgår de totala inkomsterna till 464,7 miljarder kronor. Det är 23,7 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utbetalningar från skattekonto och lägre utfall för juridiska personers inkomstskatt jämfört med föregående år. För perioden är även inkomster av aktieutdelningar lägre än för samma period 2016.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i maj till 71,5 miljarder kronor. Det är 1,9 miljarder kronor högre än i maj 2016. De totala utgifterna för perioden januari–maj uppgår till 381,3 miljarder kronor. Det är 14,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Kommunikationer. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 38,6 procent lägre än för perioden januari–maj 2016.

Statens budgetsaldo visar ett överskott på 83,8 miljarder kronor hittills i år, vilket är 38,1 miljarder kronor lägre än perioden januari–maj 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 27 juli.

Om Ekonomistyrningsverket (ESV)

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,5 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 36 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • marcus.forsgren@esv.se
  • 08-690 43 19
  • 072-203 42 70

Om Ekonomistyrningsverket

Vi gör Sverige rikare

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV har cirka 165 anställda med kontor i Stockholm.