Media no image
Pw2uhlgfmdx7tozrr0cv

Pressinbjudan: ESV-dagen 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 10:25 CEST

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Den 10 oktober träffas omkring 800 kollegor i statsförvaltningen för att lyssna på föredrag, nätverka och få nya idéer. Årets tema är Att navigera i förändring.

ESV välkomnar medier att delta under konferensen, där vi bland annat kommer att presentera erfarenheterna av ett antal myndighetsgemensamma digitala samverkansprojekt. Vi kommer också att försöka besvara frågan hur myndigheterna på ett praktiskt sätt kan mäta effektivitet och effektiviseringar.

Bland talarna finns Ardalan Shekarabi, civilminister och ansvarig för frågor om digital förvaltning, Eva Holmgren, innehållssamordnare på Konsumentverket, Torsten Hökby, stabschef på Riksantikvarieämbetet och Biljana Lajic, enhetschef utvecklingsenheten Pensionsmyndigheten.

Meddela gärna i förväg om du är intresserad av att besöka ESV-dagen. Presspass finns i konferensens registrering.

När: 10 oktober 09.30–17.00
Var: Stockholmsmässan i Älvsjö

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Den 10 oktober träffas omkring 800 kollegor i statsförvaltningen för att lyssna på föredrag, nätverka och få nya idéer. Årets tema är Att navigera i förändring. ESV välkomnar medier att delta under konferensen, där vi bland annat kommer att presentera erfarenheterna av ett antal myndighetsgemensamma digitala samverkansprojekt.

Läs vidare »
Yd5jjzkst12bqpcqp7so
Lz3icse5dngt86sxl6pd

Överskott i statens budget för augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 39,1 miljarder kronor. Det är 12,2 miljarder kronor högre än i augusti 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Media no image
Fcib1yzejv3u8whcwxtw

Stark tillväxt och höga skatteintäkter

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt i år och starkt ökande skatteintäkter. Utgifterna ökar men utgiftstaket klaras med god marginal. Nästa år dämpas tillväxttakten och både intäkterna och utgifterna ökar långsammare. Sparandet i offentlig sektor blir 1,2 procent av BNP i år och 0,9 procent 2018.

Högkonjunkturen håller i sig och BNP växer med 3,1 procent i år. Antalet sysselsatta ökar mycket och sysselsättningsgraden stiger till historiskt höga 67,7 procent. Från och med nästa år avtar dock tillväxttakten i ekonomin, och arbetslösheten ökar från och med 2019.

Den offentliga sektorns skatteintäkter ökar starkt i år, men betydligt svagare än förra året. Inbromsningen beror främst på att skattehöjningarna är lägre. Dessutom ökar kapitalskatterna bara marginellt, främst till följd av att hushållens kapitalvinster sjunker.

Utgifterna för flyktingmottagande är kvar på en hög nivå i år, men sjunker kraftigt från och med 2018. Tidigare satsningar på bland annat utbildning och kommunikationer samt den blocköverskridande uppgörelsen om höjda anslag till försvaret bidrar till att öka utgifterna i år och nästa år. Sammantaget ökar dock utgifterna måttligt och utgiftstaket klaras med god marginal samtliga år under prognosperioden (2017–2021).

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 1,2 procent av BNP i år, men sjunker till 0,9 procent 2018. Mot bakgrund av den starka konjunkturen skulle sparandet behöva vara högre för att klara det nuvarande överskottsmålet.

Prognosen i siffror

201620172018
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,93,12,1
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
415545
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,91,20,9
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor314074
Budgetsaldo – miljarder kronor853833

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt i år och starkt ökande skatteintäkter. Utgifterna ökar men utgiftstaket klaras med god marginal. Nästa år dämpas tillväxttakten och både intäkterna och utgifterna ökar långsammare. Sparandet i offentlig sektor blir 1,2 procent av BNP i år och 0,9 procent 2018.

Läs vidare »
Media no image
Lz3icse5dngt86sxl6pd Zzcwacydyj4o46vegmm3

Underskott i statens budget för juli

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 3,7 miljarder kronor för juli 2016. Underskottet beror framför allt på ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 81,5 miljarder kronor i juli, vilket är 7,4 miljarder kronor högre än i juli 2016. Det beror främst på högre inkomster från kupongskatt, mervärdesskatt och allmän löneavgift jämfört med samma månad föregående år. De totala inkomsterna för januari–juli uppgår till 601,5 miljarder kronor. Det är 10,8 miljarder kronor lägre än för samma period 2016. Bland annat är utfallet för företagsskatter och inkomster av statens aktier lägre under perioden i år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 91,6 miljarder kronor. Det är 21,2 miljarder kronor högre än i juli 2016. De högre utgifterna förklaras framför allt av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Utgifterna för Migration blev dock lägre i juli jämfört med samma månad föregående år. Statens totala utgifter för perioden januari–juli uppgår till 541,2 miljarder kronor. Det är 34,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna består till stor del av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Även utgifterna för Internationellt bistånd, Utbildning och universitetsforskning samt Allmänna bidrag till kommuner är högre.

Saldot i statens budget för januari–juli är ett överskott på 60,3 miljarder kronor. Det är 45,4 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 28 september 2017.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

​Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 3,7 miljarder kronor för juli 2016. Underskottet beror framför allt på ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »
Media no image
M1mkq7qwmmtigls03myx Zzcwacydyj4o46vegmm3

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 13,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 19,6 miljarder kronor för juni 2016. Det lägre underskottet i år beror framför allt på att skatteinkomsterna blev högre, jämfört med samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 55,3 miljarder kronor i juni, vilket är 5,5 miljarder kronor högre än i juni 2016. Ökningen beror på högre skatteinkomster. De totala inkomsterna för det första halvåret 2017 uppgår till 519,9 miljarder kronor. Det är 18,2 miljarder kronor lägre än för samma period 2016. Det beror framför allt på att skatteinkomsterna sammanlagt blev lägre för första halvåret 2017.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juni till 68,3 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor lägre än i juni 2016. Statens totala utgifter för perioden januari–juni 2017 uppgår till 449,6 miljarder kronor. Det är 13,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Statsskuldsräntor samt Utbildning och universitetsforskning.

Saldot i statens budget för det första halvåret 2017 visar ett överskott på 70,4 miljarder kronor. Det är 31,5 miljarder kronor sämre än för samma period föregående år. Det beror både på att inkomsterna är lägre och att utgifterna är högre än det första halvåret 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 30 augusti 2017.

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 13,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 19,6 miljarder kronor för juni 2016. Det lägre underskottet i år beror framför allt på att skatteinkomsterna blev högre, jämfört med samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »
Media no image
Codfasts1yrh1fkv6oxc

​​Överskott i statens budget för maj

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,5 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i maj blev 108,1 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor högre än i maj 2016. Det beror främst på högre inkomster från utdelningar på statens aktier. För perioden januari–maj uppgår de totala inkomsterna till 464,7 miljarder kronor. Det är 23,7 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utbetalningar från skattekonto och lägre utfall för juridiska personers inkomstskatt jämfört med föregående år. För perioden är även inkomster av aktieutdelningar lägre än för samma period 2016.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i maj till 71,5 miljarder kronor. Det är 1,9 miljarder kronor högre än i maj 2016. De totala utgifterna för perioden januari–maj uppgår till 381,3 miljarder kronor. Det är 14,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Kommunikationer. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 38,6 procent lägre än för perioden januari–maj 2016.

Statens budgetsaldo visar ett överskott på 83,8 miljarder kronor hittills i år, vilket är 38,1 miljarder kronor lägre än perioden januari–maj 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 27 juli.

Om Ekonomistyrningsverket (ESV)

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,5 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »
Media no image
F8me82vy1mem00mbxesq

ESV stödjer förslaget om att bli digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Jun 16, 2017 12:48 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss digitalförvaltning.nu. ESV ser överlag positivt på utredningens förslag och anser att inrättandet av en myndighet med samlat ansvar för digitalisering är nödvändigt.

ESV ser överlag positivt på utredningens förslag för att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn. Att utse en aktör med ett samlat ansvar för digitalisering är en nödvändig, om än inte tillräcklig åtgärd. ESV anser att det även behövs en rad andra åtgärder. Regeringen behöver till exempel se till att det finns anslagna medel för finansiering av gemensamma digitala tjänster, styrande regelverk och ändamålsenliga finansieringsformer. ESV understryker också att en myndighet med ett samlat ansvar inte minskar andra myndigheters och kommunsektorns ansvar för den digitala utvecklingen.

ESV är positivt inställd till förslaget att bli den "digitaliseringsmyndighet" som Sverige saknar. De flesta av de föreslagna uppgifterna ansluter väl till och breddar uppgifter som ESV redan har. ESV anser att myndigheten har goda möjligheter att inkludera den aktuella verksamheten och att det skulle öka våra möjligheter att bidra till en effektivare statsförvaltning.

ESV anser dock att utredningens förslag bör förtydligas. Enligt ESV:s bedömning är det viktigt att myndigheten med samlat ansvar blir en drivande aktör med en styrande, koordinerande och uppföljande roll. Inom ramen för detta kan det vara lämpligt att ansvara för vissa centrala komponenter, tekniska ramverk och avtal med tjänsteleverantörer. Som ansvarig för olika infrastrukturkomponenter bör myndigheten däremot undvika att själv erbjuda tjänster som riskerar att konkurrera med privata aktörers erbjudanden.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss digitalförvaltning.nu. ESV ser överlag positivt på utredningens förslag och anser att inrättandet av en myndighet med samlat ansvar för digitalisering är nödvändigt.

Läs vidare »
Media no image
Ev5ihibntxvmohixndop Fcib1yzejv3u8whcwxtw

Stark sysselsättning stärker finanserna

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att BNP-tillväxten blir fortsatt stark i år och att sysselsättningsgraden stiger till en historiskt hög nivå. Detta stärker de offentliga finanserna och ESV räknar med överskott både i år och nästa år. Överskottsmålet nås dock inte.

Högkonjunkturen fortsätter och BNP växer med 2,8 procent i år. Sysselsättningen ökar med 100 000 personer och sysselsättningsgraden stiger till en historiskt hög nivå. BNP- och sysselsättningstillväxten dämpas dock betydligt nästa år.

Den offentliga sektorns skatteintäkter ökar betydligt långsammare i år än förra året. Dämpningen beror främst på att skattehöjningarna är mindre än förra året. Sammantaget ökar skatterna i ungefär samma takt som BNP under prognosperioden.

De statliga utgifterna ökar måttligt under prognosperioden och utgiftstaket klaras med god marginal samtliga år. Satsningar på bland annat utbildning, kommunikationer och försvaret bidrar till ökningen. Utgifterna för flyktingmottagande är kvar på en hög nivå, men från och med nästa år sjunker de kraftigt. Utgifterna för sjukpenning minskar de närmaste åren till följd av färre sjukpenningdagar.

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till knappt 1 procent av BNP i år och 2018. Överskotten dessa år med stark konjunktur skulle normalt sett behöva vara högre för att överskottsmålet ska nås.

Prognosen i siffror

 201620172018
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,92,81,9
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
414336
Finansiellt sparande procent av BNP
Offentliga sektorn
0,90,90,8
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor314175
Budgetsaldo – miljarder kronor852020

Om Ekonomistyrningsverket (ESV)

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att BNP-tillväxten blir fortsatt stark i år och att sysselsättningsgraden stiger till en historiskt hög nivå. Detta stärker de offentliga finanserna och ESV räknar med överskott både i år och nästa år. Överskottsmålet nås dock inte.

Läs vidare »
Media no image
Zzcwacydyj4o46vegmm3

Överskott i statens budget för april

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 4,3 miljarder kronor. Det är 10,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i april blev 74,8 miljarder kronor, vilket är 11,1 miljarder kronor lägre än i april 2016. För perioden januari–april uppgår de totala inkomsterna till 356,6 miljarder kronor. Det är 26,1 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utbetalningar från skattekonto och lägre utfall för juridiska personers inkomstskatt jämfört med föregående år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i april till 70,5 miljarder kronor. Det är 1,0 miljarder kronor högre än i april 2016. De totala utgifterna för perioden januari–april uppgår till 309,8 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Kommunikationer. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 60 procent lägre än för perioden januari–april 2016.

Statens budgetsaldo visar ett överskott på 46,8 miljarder kronor hittills i år, vilket är 38,7 miljarder kronor lägre än perioden januari–april 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 21 juni.

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 4,3 miljarder kronor. Det är 10,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »
Media no image
Kmhh2zjkdeoyler43ewm

Myndigheter allt bättre på att hantera EU-stöd

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 10:37 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) granskar årligen hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. ESV:s summering av den avslutade programperioden visar att de myndigheter som ansvarar för EU-medel har blivit bättre på att följa reglerna. Andelen fel är även fortsatt låg för pågående programperiod.

ESV kan konstatera att det är tydligt att utvecklingen går åt rätt håll. De ansvariga myndigheternas hantering av EU-medel har blivit bättre under programperioden 2007–2013, och felen ligger på en acceptabel nivå. EU-kommissionen bedömer att hanteringen är tillfredsställande om de felaktiga utbetalningarna ligger under 2 procent, vilket merparten av de svenska utbetalningarna gör.

– Även om de felaktiga utbetalningarna ligger på en acceptabel nivå finns det några fel som myndigheterna bör vara extra uppmärksamma på, innan de betalar ut pengar till stödmottagarna. Exempelvis är de stora fel ESV hittar ofta kopplade till komplicerade regelverk som reglerna för offentlig upphandling, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV.

Några vanliga fel som ESV uppmärksammat under revisionen är att stödmottagaren

  • inte upphandlat enligt reglerna för offentlig upphandling
  • saknar underlag som styrker utgifterna
  • köpt en vara eller tjänst som inte ger rätt till stöd
  • har redovisat moms som en kostnad.

Fortsatt låga fel i pågående programperiod
Revisionen av den pågående programperioden 2014–2020 är fortfarande i en uppstartsfas. ESV kan därför inte dra några allmänna slutsatser av eventuella felaktigheter.

– Vad vi kan se så långt är att den nya perioden har börjat med fortsatt låga fel överlag. I socialfonden har förenklingsåtgärder använts som lett till få fel och gjort det enklare för stödmottagarna, säger Ulrika Bergelv.

Ansvariga myndigheter ska årligen lämna en så kallad förvaltningsförklaring tillsammans med sina räkenskaper för hanteringen av EU-medel, som försäkrar och bekräftar att uppgifterna är rättvisande, fullständiga och korrekta. En del av ESV:s uppdrag är att bedöma om förvaltningsförklaringarna stämmer. ESV har valt att inte yttra sig om förvaltningsförklaringen för en del av landsbygdsutvecklingsfonden. Det beror på att Jordbruksverket inte hade möjlighet att leverera statistik för delar av de kontroller som de utfört.

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Ekonomistyrningsverket (ESV) granskar årligen hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. ESV:s summering av den avslutade programperioden visar att de myndigheter som ansvarar för EU-medel har blivit bättre på att följa reglerna. Andelen fel är även fortsatt låg för pågående programperiod.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 36 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • marcuvusem.forodkoiklmsgwnren@lueskxv.smcxse
  • 08-690 43 19
  • 072-203 42 70

Om Ekonomistyrningsverket

Vi gör Sverige rikare

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV har cirka 165 anställda med kontor i Stockholm.