Skip to main content

ESV-dagen 2019

Evenemang

15
OCT
City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. I år fokuserar vi på aktuella styrningsfrågor med utgångspunkt i olika utmaningar statsförvaltningen står inför. Läs mer om programmet och anmäl dig på esv.se/esv-dagen

Registrering

Anmäl dig till evenemanget