Skip to main content

ESV tillstyrker förslaget om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen för public service

Nyhet   •   Jan 26, 2018 12:26 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på remissen ”Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende”. ESV tillstyrker public service-kommitténs förslag om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen. ESV avstyrker dock den finansieringsmodell som föreslås.

ESV menar att nuvarande apparatavgiften för att finansiera public service inte är långsiktigt hållbar och att en ny lösning måste komma på plats. ESV tillstyrker public service-kommitténs förslag om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen men avstyrker kommitténs förslag om att public service-bolagen ska finansieras genom en specialdestinerad skatt.

ESV förordar istället en icke öronmärkt skattefinansiering. ESV anser att den grundläggande principen i budgetlagen att utgifter ska budgeteras och redovisas mot anslag bör upprätthållas. Public service-bolagen borde i stället finansieras genom ett anslag på budgetens utgiftssida. ESV menar att en anslagsfinansiering bättre speglar de faktiska förhållandena och ökar transparensen i redovisningen. För att public service-bolagen ska få långsiktiga planeringsförutsättningar föreslår ESV att riksdagen fattar riktlinjebeslut om storleken på finansieringen i samband med att en ny programperiod inleds.