Skip to main content

ESV vill inte se sänkt moms på mindre reparationer

Nyhet   •   Apr 20, 2016 11:15 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer. ESV avstyrker förslaget, och anser att antalet undantag inom mervärdeskatteområdet i stället bör minska.

ESV anser att differentieringen av mervärdeskattesatser leder till omfattande gränsdragningsproblem inom de områden som omfattas av lägre skattesatser. Det försämrar också konkurrensneutraliteten mellan olika branscher.

Enligt ESV har förslaget marginella och mycket osäkra positiva effekter på sysselsättningen och arbetslösheten.