Skip to main content

ESV vill inte slopa taket för uppskov vid försäljning av privatbostäder

Nyhet   •   Sep 13, 2016 12:14 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. ESV avstyrker förslaget.

ESV delar regeringens uppfattning om att rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka. ESV anser dock att förslaget endast på marginalen kommer att bidra till en ökad rörlighet. ESV ser hellre att den löpande beskattningen av bostäder höjs, och att skatteuttaget blir lägre vid omsättningen av bostäder.

Sverige har totalt sett en låg beskattning av bostäder jämfört med andra länder. Skatten på kapitalvinster vid försäljning av bostäder är dock jämförelsevis hög i Sverige. I Finland, Norge och Danmark utgår ingen kapitalvinstskatt om man bott mer än två år i bostaden.