Skip to main content

Myndigheternas systematiska jämförelser bör styras via fristående regeringsuppdrag

Nyhet   •   Aug 28, 2015 13:59 CEST

Ekonomistyrningsverket har svarat på Finansdepartementets remiss om Systematiska jämförelser - för lärande i staten. ESV ser positivt på ett utökat arbete med systematiska jämförelser i statsförvaltningen. ESV instämmer dock inte i förslaget om att inrätta ett permanent program för systematiska jämförelser. Istället anser ESV att arbetet bör påbörjas genom separata, fristående regeringsuppdrag för respektive granskningsområde.

ESV förespråkar fristående regeringsuppdrag för att lättare kunna ta hänsyn till varje uppdrags unika förutsättningar. Det kan till exempel handla om ansvar, resursbehov och myndigheternas drivkrafter att delta. Regeringsuppdragen bör även definiera konkreta mål som kan följas upp, samt överväga om det ska vara obligatoriskt eller frivilligt att delta för de berörda myndigheterna.

ESV är positivt inställt till att ha en roll i det kommande arbetet med systematiska jämförelser. ESV anser att det arbetet kan genomföras som ett separat regeringsuppdrag tillsammans med Statskontoret.