Skip to main content

Taggar

Begränsat utrymme för reformer 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande är nära noll i år. Staten visar överskott medan kommunsektorns underskott växer. Nästa år blir sparandet 17 miljarder kronor. Utrymmet för reformer 2020 är begränsat om överskottsmålet ska klaras.

Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än i juli 2018. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även påverkat budgetsaldot positivt får årets sju första månader. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni 2018. Saldot för det första halvåret visar dock ett överskott på 98,6 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Minskad valutareserv ger överskott i statskassan

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 64,2 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än i maj 2018. I och med att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven påverkades budgetsaldot positivt med 19,9 miljarder kronor i maj. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Offentliga sparandet nära noll

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten bromsar in 2019 och skatteintäkterna ökar i långsammare takt än förra året. Den offentliga sektorns sparande minskar från 43 miljarder kronor förra året till 1 miljard kronor i år.

Pressträff och publicering av ESV:s prognos för statens budget 18 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 09:38 CEST

Välkommen till en pressträff den 18 juni där Ekonomistyrningsverket presenterar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15 i ESV:s lokaler Drottninggatan 89. Meddela gärna i förväg om du tänker delta.

Underskott i statens budget i april

Underskott i statens budget i april

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 2,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april 2018. Det lägre saldot beror framför allt på att skatteinkomsterna blev lägre. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statsbidrag betalades ut i mars för att öka antalet anställda i lågstadiet

Statsbidrag betalades ut i mars för att öka antalet anställda i lågstadiet

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 12,0 miljarder kronor. Det är 5,6 miljarder kronor högre än i mars 2018. De takbegränsade utgifterna blev högre än föregående år, delvis på grund av att staten betalat ut stöd för att satsa på fler anställda i lågstadiet. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Högre utgifter i statens budget i februari

Högre utgifter i statens budget i februari

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 09:00 CET

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 41,1 miljarder kronor. Det är 8,8 miljarder kronor lägre än i februari 2018. Både inkomsterna och utgifterna ökar jämfört med februari 2018, men utgifterna ökade betydligt mer än inkomsterna. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens nettoförmögenhet positiv för första gången

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 17:50 CET

Statens resultaträkning för 2018 visar ett överskott på 112 miljarder kronor, vilket är 19 miljarder kronor lägre än för 2017. Statens nettoförmögenhet förbättrades med 106 miljarder kronor under 2018, och blev positiv för första gången sedan staten började ta fram en balansräkning i nuvarande form.

Mer bidrag till sjukvården och lägre utgifter för migration i statens budget för 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 17:50 CET

Statens budgetsaldo för 2018 blev ett överskott på 80,0 miljarder kronor, vilket är 18,3 miljarder kronor högre än för 2017. Saldot är 35,7 miljarder kronor högre än i den ursprungliga budgeten. Det beror på att de totala inkomsterna blev högre samtidigt som de totala utgifterna blev lägre än beräknat. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Tillväxten i ekonomin dämpas och det offentliga sparandet minskar

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 10:00 CET

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att tillväxten i ekonomin bromsar in i år. Den offentliga sektorns sparande minskar från 0,7 procent av BNP förra året till 0,2 procent i år. Det beror främst på skattesänkningar och utgiftssatsningar men även på att flera skattebaser ökar långsammare. En stor del av minskningen i sparandet sker i kommunsektorn.

Hanteringen av EU-medel kan bli bättre

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 10:00 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men ett återkommande problem är att Jordbruksverkets it-system inte kan hantera utbetalningar på ett tillfredställande sätt.

Överskott i statens budget i januari

Överskott i statens budget i januari

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 09:00 CET

Saldot i statens budget för januari blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor. Det är 8,7 miljarder kronor högre än i januari 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Högre inkomster i statens budget ger större överskott än 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 09:00 CET

Det preliminära saldot i statens budget för 2018 blev ett överskott på 80,0 miljarder kronor. Det är 18,3 miljarder kronor högre än för 2017 och 35,7 miljarder kronor högre än beräknat i statens ursprungliga budget. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Skattesänkningar minskar det offentliga sparandet

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2019 10:00 CET

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att högkonjunkturen i svensk ekonomi har passerat toppen. Skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året, främst till följd av skattesänkningar. Den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,7 till 0,3 procent av BNP.

Staten betalar ut stöd med anledning av sommarens torka

Staten betalar ut stöd med anledning av sommarens torka

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 15,6 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder lägre än i november 2017. Att saldot blev lägre beror delvis på utbetalningar med anledning av sommarens torka och bränder. Hittills i år visar budgetsaldot ett överskott på 158,4 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Överskott i statens budget i oktober

Överskott i statens budget i oktober

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,1 miljarder kronor. Det är 3,6 miljarder lägre än i oktober 2017. För januari–oktober visar budgetsaldot ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Stor utbetalning av solcellsstöd i september

Stor utbetalning av solcellsstöd i september

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 6,7 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än i september 2017. Både inkomsterna och utgifterna för september är högre i år jämfört med förra året. I september betalade Energimyndigheten ut 0,6 miljarder kronor i solcellsstöd, vilket är lika mycket som under hela 2017.

Högre utgifter för barnbidrag

Högre utgifter för barnbidrag

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:00 CEST

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 25 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor lägre än i augusti 2017. Både inkomsterna och utgifterna är högre i år jämfört med förra året, såväl i augusti som för årets första åtta månader. Bland annat ökade utgifterna för barnbidrag. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.