Skip to main content

Återbetalning av avgiften till Europeiska unionen ledde till lägre utfall

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 10:00 CET

Saldot i statens budget för januari 2017 blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor. Det är 7,9 miljarder kronor lägre än i januari 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i januari blev 85,8 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Skillnaden mot januari 2016 förklaras framför allt av lägre skatteinkomster. De minskade med 8,9 miljarder kronor jämfört med januari föregående år. Övriga inkomster ökade med 4,3 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i januari till 77,1 miljarder kronor och blev därmed 3,3 miljarder kronor högre än i januari 2016. Utgifterna för Migration ökade med 2,2 miljarder kronor jämfört med januari föregående år och uppgick till 5,2 miljarder kronor. Allmänna bidrag till kommuner ökade med 1,0 miljard kronor och uppgick till 8,8 miljarder kronor. Utfallet i januari var dock lägre än januari 2016. En anledning till detta är att Avgiften till Europeiska unionen blev 7,3 miljarder kronor lägre. Det beror på att Sverige fått en återbetalning av tidigare inbetalda avgifter.

I december 2015 genomfördes förskottsbetalningar för 2016 vilket medförde att utgifterna i januari 2016 blev lägre. Förskottsbetalningarna påverkar jämförelsen mellan januari 2017 och 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 29 mars 2017.

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.