Skip to main content

Aktieutdelningar ger överskott i statens budget

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 10:00 CEST

Saldot på statens budget efter fyra månader är ett överskott på 24 miljarder kronor. Under april förbättrades saldot med 11 miljarder kronor. Staten har fått aktieutdelningar på knappt 6 miljarder kronor under april. Dessutom har Riksbanken levererat in ett överskott till staten på 3 miljarder kronor. Det är knappt hälften av vad staten fick från Riksbanken föregående år.

De totala inkomsterna uppgår till 67 miljarder kronor i april. Det betyder att inkomsterna efter fyra månader är 311 miljarder kronor. Det är 7 miljarder högre än motsvarande period föregående år. Bland annat har inkomster från skatt på varor och tjänster samt socialavgifter och löneskatt ökat.

De totala utgifterna på statens budget uppgår i april till 56 miljarder kronor, vilket innebär att utgifterna hittills i år uppgår till 287 miljarder kronor. Det är en minskning med 92 miljarder kronor jämfört med samma period 2013. Att utgifterna minskar beror på att staten lånade ut 101 miljarder till Riksbanken för att förstärka valutareserven 2013. Efter fyra månader har utgifterna för statsskuldsräntor ökat med 5 miljarder kronor och avgiften till EU har ökat med 3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Sverige betalar en högre avgift i avvaktan på beslut om Sveriges rabatt för 2014–2020. 

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 19 juni 2014.


ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.