Skip to main content

ESV tecknar statliga ramavtal för oberoende konsulttjänster

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 08:00 CET

Nu har Ekonomistyrningsverket (ESV) tecknat statliga ramavtal för oberoende konsulttjänster med sex leverantörer. De fem ramavtalsleverantörerna inom området ekonomi är: Kvadrat Stockholm AB, Calona Ekonomikonsult AB, HerbertNathan & Co Aktiebolag, Advince KB, Ekan AB. Inom området personal har ESV tecknat avtal med Knowit Business Consulting AB.

ESV fattade tilldelningsbeslut om att teckna ramavtalen den 25 oktober 2013. Beslutet blev överprövat av två anbudsgivare, men Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.

Statliga myndigheter och vissa andra statliga organisationer kan börja göra avrop av oberoende konsulttjänster redan nu.

– Att anskaffa och införa ett nytt administrativt system i en myndighet är både en utmaning och en möjlighet att genomföra förbättringar i verksamheten. Vi tycker att det är viktigt att myndigheterna har tillgång till ett kvalificerat stöd i det arbetet och är därför glada över de statliga ramavtal vi tecknat, säger Mats Wikström, ESV:s generaldirektör.

Ramavtalen gäller till den 30 september 2015, med möjlighet till förlängning i två år med ett år i taget. Därefter kan myndigheterna ha giltiga avropsavtal i ytterligare sex månader.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.