Skip to main content

Högre överskott än beräknat i statens budget

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 09:00 CET

Det preliminära saldot i statens budget för 2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor. Det är 24 miljarder kronor lägre än för 2016, men 54 miljarder kronor högre än beräknat i statens ursprungliga budget. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.

Saldot för december blev ett underskott på 70 miljarder kronor. De totala inkomsterna i statens budget blev 68 miljarder kronor i december, vilket är 12 miljarder kronor högre än i december 2016. De totala utgifterna uppgick till 137 miljarder kronor, vilket är 6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år

De preliminära inkomsterna i statens budget för helåret 2017 uppgår till 1 001 miljarder kronor, vilket är en minskning med 2 miljarder kronor jämfört med 2016. Det beror framför allt på att inkomsterna från aktieutdelningar blev 4 miljarder kronor lägre 2017. Skatteinkomsterna har däremot ökat med 3 miljarder kronor jämfört med 2016. Inkomsterna från företagsskatt var ovanligt höga 2016, på grund av en engångsvis debitering av skatt från en koncern. Rensat för den engångseffekten har skatteinkomsterna ökat med 18 miljarder kronor 2017.

De preliminära utgifterna för 2017 uppgår till 939 miljarder kronor, vilket är en ökning med 22 miljarder kronor jämfört med 2016. Ökningen beror bland annat på att statsbidragen till kommunerna har ökat med 12 miljarder kronor och att utgifterna för statsskuldsräntorna har ökat med 9 miljarder kronor. Utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning samt ålderdom minskade dock totalt med 5 miljarder kronor.

De preliminära inkomsterna för 2017 blev 21 miljarder kronor högre än beräknat i statens budget. De preliminära utgifterna för 2017 blev 49 miljarder kronor lägre än i statens budget inklusive ändringsbudgetar.

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. ESV överlämnar det definitiva utfallet för statens budget 2017 till regeringen den 15 mars 2018.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 22 februari 2018.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.