Skip to main content

Lån till Riksbanken orsak till underskott i statens budget

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 10:00 CEST

Saldot för statens budget uppgår efter årets första sju månader till ett underskott på 68,2 miljarder kronor. Vid samma tidpunkt föregående år var utfallet ett överskott på 46,5 miljarder kronor. Skillnaden på 114,8 miljarder kronor beror främst på att Riksgäldskontoret har lånat ut 104,9 miljarder kronor till Riksbanken.

Inkomsterna för perioden januari-juli uppgår till 496,8 miljarder kronor, vilket är 6,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på att statens förskottsutbetalningar för kommunernas och landstingens del av den totala inkomstskatten för fysiska personer ökat med 19,5 miljarder kronor. De högre utbetalningarna beror bland annat på att lönesumman antas bli högre 2013 än 2012. Inkomsterna av såld egendom har ökat med 10,2 miljarder kronor efter försäljning av aktier i Nordea AB i juni.

Utgifterna för perioden januari-juli uppgår till 565 miljarder kronor, vilket är 108,1 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på Riksbankens lån i Riksgäldskontoret på 104,9 miljarder kronor. Det totala lånet till Riksbanken uppgick den 31 juli till 195,3 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 26 september 2013.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.