Skip to main content

Utgifterna ökar i utfallet för februari

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 09:30 CET

De totala utgifterna i februari uppgick till 67,9 miljarder kronor, vilket är 9,4 miljarder kronor högre än februari 2014. I februari visar, trots detta, saldot i statens budget ett överskott på 37,1 miljarder kronor. Januari och februari visar sammanlagt ett överskott på 24,7 miljarder kronor.

De totala utgifterna i februari uppgick till 67,9 miljarder kronor, vilket är 9,4 miljarder kronor högre än februari 2014. Det beror till stor del på att lånen till Riksbanken har ökat på grund av högre US dollar- och Eurokurser vid refinansiering av lånen.

Utgifterna för sjukpenning, migration och integration fortsätter att öka, samtidigt som räntorna på statsskulden är fortsatt låga. Utgifterna för perioden januari–februari uppgår till 171,5 miljarder kronor.

Högre skatteinbetalningar i februari påverkar budgetsaldot i en positiv riktning. Inbetalningarna går inte att koppla till ett specifikt deklarationsår ännu. De totala inkomsterna i februari blev 105,0 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Inkomsterna för perioden januarifebruari uppgår till 171,5 miljarder kronor. Det är 5,9 miljarder kronor högre än samma period 2014.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 29 april 2015.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.