Skip to main content

Överskott i statens budget för 2016

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 10:00 CET

Det preliminära budgetsaldot för 2016 blev ett överskott på 85,3 miljarder kronor. Det är en förbättring med 118,0 miljarder kronor jämfört med 2015. Saldot för december blev ett underskott på 75,2 miljarder kronor vilket är 23,2 miljarder kronor högre än för december 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) sammanställning av utfallet för statens budget.

De preliminära inkomsterna för 2016 uppgår till 1 002,4 miljarder kronor och har således ökat med 142,9 miljarder kronor jämfört med 2015. Ökningen förklaras av högre skatteinkomster med 148,6 miljarder kronor. Övriga inkomster minskade dock med 5,7 miljarder kronor.

Utgifterna för 2016 uppgår preliminärt till 917,1 miljarder kronor vilket är 25,0 miljarder kronor högre än föregående år. Utgifterna för utgiftsområden exklusive räntor har ökat med 31,2 miljarder kronor medan utgifterna för statsskuldräntorna har minskat med 20,2 miljarder kronor jämfört med 2015.

Årets takbegränsade utgifter uppgår preliminärt till 1 183,9 miljarder kronor vilket är 49,0 miljarder kronor högre än 2015. Ökningen förklaras främst av högre utgifter inom följande utgiftsområden:

UtgiftsområdeÖkning i miljarder kronorÖkning i procent
Migration22,2118,5
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget17,86,7
Arbetsmarknad och arbetsliv7,611,6
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering3,825,0


Marginalen till utgiftstaket blev preliminärt 31,1 miljarder kronor.

De preliminära siffrorna för december visar att saldot blev ett underskott på 75,2 miljarder kronor. Det är 23,2 miljarder kronor bättre än samma månad 2015. Inkomsterna blev 55,9 miljarder kronor, vilket är 13,5 miljarder kronor högre än i december 2015. Ökningen beror framför allt på att skatteinkomsterna har ökat med 14,4 miljarder kronor jämfört med december 2015. Utgifterna blev 131,1 miljarder kronor, vilket är 9,8 miljarder kronor lägre än december 2015.

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december månad. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. ESV överlämnar det definitiva utfallet för statens budget 2016 till regeringen den 15 mars 2017.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 23 februari 2017.

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.