Skip to main content

Överskott i statens budget för januari för första gången sedan 2011

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 10:00 CET

Saldot i statens budget för januari 2016 blev ett överskott på 16,6 miljarder kronor. Det är 29,0 miljarder kronor bättre än i januari 2015. Det positiva utfallet beror till stor del på högre inbetalningar på skattekontot. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i januari blev 90,4 miljarder kronor, vilket är 23,8 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Den stora skillnaden mot januari 2015 förklaras framför allt av högre inbetalningar på skattekontot. Utfallet för skatteinkomsterna ökade med 23,4 miljarder kronor jämfört med januari föregående år. Även övriga inkomster ökade med 0,5 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år.

De totala utgifterna på statens budget uppgick i januari till 73,8 miljarder kronor och blev därmed 5,2 miljarder kronor lägre än i januari 2015. Minskningen beror främst på att utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blivit lägre i år jämfört med samma månad 2015. Även utgifterna för EU-avgiften, bidragen till landstingen för läkemedelsförmånerna samt biståndet blev lägre i år än i januari 2015. Minskningen beror på de förskottsbetalningar för 2016 som gjordes i december 2015.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 31 mars 2016.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.