Skip to main content

Överskott i statens budget i november

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 10:00 CET

Överskottet i statens budget blev 8,3 miljarder kronor i november. För helåret 2012 beräknas budgeten visa ett underskott.

November månads utfall för statens budget blev ett överskott på 8,3 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 72,6 miljarder kronor i november. Det är 1,3 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. De totala utgifterna blev 64,3 miljarder kronor i november, vilket är 4,0 miljarder kronor lägre än motsvarande månad föregående år. Det innebär att saldot på statens budget för november är 2,7 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.
 
För perioden januari-november är utfallet för statens budget ett överskott på 54,5 miljarder kronor, vilket är 104,1 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. För helåret 2012 beräknas budgeten visa ett underskott.

Inkomsterna för perioden januari-november uppgår till 757,4 miljarder kronor, vilket är 85,1 miljarder kronor lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren beror bland annat på slutreglering av kommunalskatter och inkomster av försåld egendom.

Utgifterna för perioden januari-november är 703,0 miljarder kronor. Det är 19,1 miljarder kronor högre än föregående år. Skillnaden återfinns främst inom områdena försvar, internationellt bistånd och ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 31 januari 2013.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

Bifogade filer

PDF-dokument