Skip to main content

Överskott i statens budget i november

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:00 CET

Inkomsterna i statens budget uppgår till 71,5 miljarder kronor i november. De totala utgifterna är 58,0 miljarder kronor. Statens budget visar därmed ett överskott på 13,5 miljarder kronor i november.

Budgetsaldot för perioden januari–november är ett underskott på 34,5 miljarder kronor. Saldot för motsvarande period föregående år var ett överskott på 54,5 miljarder kronor. Skillnaden på 88,9 miljarder kronor beror främst på att Riksgäldskontoret har lånat ut 103,6 miljarder kronor till Riksbanken.

Inkomsterna för perioden januari–november uppgår till 763,2 miljarder kronor, vilket är 5,8 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Inkomster av försåld egendom har ökat med 20,6 miljarder kronor till följd av försäljning av aktier i Nordea AB i juni och september. Samtidigt medför högre förskottsutbetalningar till kommuner och landsting att inkomsterna minskar.

Utgifterna för perioden januari–november uppgår till 797,7 miljarder kronor, vilket är 94,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Det högre utfallet beror främst på Riksbankens lån i Riksgäldskontoret på 103,6 miljarder kronor. Samtidigt är utgifterna för statsskuldsräntorna 6,8 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 30 januari 2014.


ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.