Skip to main content

Överskott i statens budget i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 10:00 CET

I oktober uppvisade statens budget ett överskott på 2,9 miljarder kronor, vilket är 19,1 miljarder kronor bättre än ESV:s senaste prognos. Inkomsterna blev 58,7 miljarder kronor och utgifterna uppgick till 55,8 miljarder kronor.

Inkomsterna blev 4,9 miljarder kronor högre än prognosen, vilket främst beror på att utfallet för skatterna blev högre än beräknat.

Utgifterna blev 14,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 9,8 miljarder kronor lägre än prognosen och statsskuldsräntorna m.m. blev 2,1 miljarder kronor lägre än väntat.

Utfallet för oktober jämförs med ESV:s senaste prognos (2011-09-06). I denna ingick utfall t.o.m. juli månad.

ESV publicerar en ny prognos för statens budget och de offentliga finanserna den 16 december 2011.

Visa månadsutfallet

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.