Skip to main content

Överskott i statens budget i september

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 10:00 CET

Överskottet i statens budget blev 2,8 miljarder kronor i september. Det innebär att budgeten hittills i år visar ett överskott på 60,5 miljarder kronor.

De totala inkomsterna blev 57,5 miljarder kronor i september. Det är 0,6 miljarder kronor lägre än i september föregående år. De totala utgifterna blev 54,7 miljarder kronor i september, vilket är 1,8 miljarder kronor lägre än motsvarande månad föregående år. Det innebär att överskottet på statens budget är 1,1 miljarder kronor högre än föregående år.

Överskottet i statens budget för de tre första kvartalen är 89,6 miljarder kronor lägre än för motsvarande period föregående år. Inkomsterna för samma period är 629,3 miljarder kronor, vilket är 80,6 miljarder kronor lägre än föregående år. Det beror till stor del på slutreglering av kommunalskatter.

Utgifterna för de nio första månaderna är 568,9 miljarder kronor. Det är 9,0 miljarder kronor högre än föregående år, bland annat beroende på att EU rekvirerat en större del av Sveriges årsavgift hittills i år än vid samma tid förra året. Det beror också på ökade utgifter för ekonomisk trygghet för familjer.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 29 november 2012.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.