Skip to main content

Preliminärt årsutfall för statens budget visar underskott

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 10:00 CET

Budgetsaldot för 2013 blev ett underskott på 130,9 miljarder kronor. Den största enskilda orsaken till underskottet är att staten lånat ut 103,6 miljarder kronor till Riksbanken.

Inkomsterna blev preliminärt 789,9 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor högre än 2012. Statens försäljning av Nordea genererade inkomster på statens budget med totalt 19,6 miljarder kronor. Samtidigt blev de löpande kassamässigt redovisade skatteintäkterna 17,3 miljarder kronor lägre än föregående år, främst på grund av högre utbetalningar till kommuner och landsting. 

Utgifterna uppgår preliminärt till 920,8  miljarder kronor, vilket är 108,3 miljarder kronor högre än föregående år. Det högre utfallet beror främst på att Riksgäldskontoret under 2013 lånat ut motsvarande 103,6 miljarder kronor till Riksbanken. Några andra utgiftsområden med ökade utgifter är Avgiften till EU, Allmänna bidrag till kommuner, Arbetsmarknad och arbetsliv, Utbildning och universitetsforskning samt Samhällsekonomi och finansförvaltning. Samtidigt minskade utgifterna för statsskuldsräntor med 10,9 miljarder kronor.

Utgiftstaket för 2013 är fastställt till 1 095 miljarder kronor. De utgifter som omfattas av utgiftstaket uppgår preliminärt till 1 067,1 miljarder kronor, vilket innebär en marginal till taket på 27,9 miljarder kronor.

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december månad. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. Ekonomistyrningsverket överlämnar det definitiva utfallet för statens budget till regeringen den 17 mars 2013.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.