Skip to main content

Statens budget visar återigen underskott

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:00 CEST

Utfallet på statens budget för årets första fem månader är ett underskott om 52,9 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år var utfallet ett överskott om 76,9 miljarder kronor.

Inkomsterna för perioden januari–maj uppgår till 394,9 miljarder kronor, vilket är 14,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror främst på statens utbetalningar av kommunernas och landstingens del av den totala inkomstskatten för fysiska personer.

Utgifterna för perioden januari-maj uppgår till 447,9 miljarder kronor, vilket är 115,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Skillnaden beror i huvudsak på att Riksbanken lånat 109,9 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för att stärka valutareserven.

Se månadsutfallet.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 31 juli 2013.

 

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.