Skip to main content

Statsbidrag betalades ut i mars för att öka antalet anställda i lågstadiet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 12,0 miljarder kronor. Det är 5,6 miljarder kronor högre än i mars 2018. De takbegränsade utgifterna blev högre än föregående år, delvis på grund av att staten betalat ut stöd för att satsa på fler anställda i lågstadiet. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 80,6 miljarder kronor i mars. Det är 4,1 miljarder kronor lägre än i mars 2018. De totala utgifterna blev 68,6 miljarder kronor, vilket är 9,7 miljarder lägre än samma månad föregående år.

De takbegränsade utgifterna för mars uppgick till 108,6 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder kronor högre än förra året. Det beror bland annat på att Statens skolverk betalat ut 0,5 miljarder kronor i stöd för att satsa på fler anställda i lågstadiet och att Boverket betalat ut 0,2 miljarder kronor i investeringsstöd för byggande av hyres- och studentbostäder.

För det första kvartalet uppgår de totala inkomsterna till 306,8 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor högre än samma period 2018. De totala utgifterna blev 245,1 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder kronor lägre än första kvartalet föregående år. Saldot i statens budget för januari–mars är ett överskott på 61,8 miljarder kronor. Det är 5,5 miljarder kronor lägre än samma period 2018.

De takbegränsade utgifterna för första kvartalet uppgår till 324,6 miljarder kronor, vilket är 11,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen och Allmänna bidrag till kommuner som ökat. Utgifterna för Migration och för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering har dock minskat jämfört med första kvartalet 2018. Knappt en fjärdedel av utgiftstaket har utnyttjats hittills i år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 maj 2019.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.