Skip to main content

Underskott i statens budget för juli

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 10:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 3,7 miljarder kronor för juli 2016. Underskottet beror framför allt på ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens totala inkomster blev 81,5 miljarder kronor i juli, vilket är 7,4 miljarder kronor högre än i juli 2016. Det beror främst på högre inkomster från kupongskatt, mervärdesskatt och allmän löneavgift jämfört med samma månad föregående år. De totala inkomsterna för januari–juli uppgår till 601,5 miljarder kronor. Det är 10,8 miljarder kronor lägre än för samma period 2016. Bland annat är utfallet för företagsskatter och inkomster av statens aktier lägre under perioden i år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 91,6 miljarder kronor. Det är 21,2 miljarder kronor högre än i juli 2016. De högre utgifterna förklaras framför allt av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Utgifterna för Migration blev dock lägre i juli jämfört med samma månad föregående år. Statens totala utgifter för perioden januari–juli uppgår till 541,2 miljarder kronor. Det är 34,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna består till stor del av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Även utgifterna för Internationellt bistånd, Utbildning och universitetsforskning samt Allmänna bidrag till kommuner är högre.

Saldot i statens budget för januari–juli är ett överskott på 60,3 miljarder kronor. Det är 45,4 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 28 september 2017.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.