Skip to main content

Underskott i statens budget i januari

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 10:00 CET

Underskottet i statens budget blev 96,3 miljarder kronor, vilket är 81,7 miljarder kronor lägre än motsvarande månad föregående år. Skillnaden beror huvudsakligen på att Riksgäldskontoret lånat ut 73,2 miljarder kronor till Riksbanken.

De totala utgifterna på statens budget uppgick i januari till 147,7 miljarder kronor och blev därmed 76,9 miljarder kronor högre än i januari 2012. Det högre utfallet avser främst Riksgäldskontorets utlåning till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Även avgiften till Europeiska unionen, utgifter för ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning samt utgifter för kommunikationer blev högre än i januari 2011.

De totala inkomsterna på statens budget uppgick i januari till 51,3 miljarder kronor, vilket är 4,9 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror bland annat på förskott och slutreglering av kommunalskatter.
 
Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 25 mars 2013.

Visa månadsutfallet för statens budget januari 2013

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.