Skip to main content

Underskott i statens budget i juli

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 10:00 CEST

I juli uppvisade statens budget ett underskott om 1,9 miljarder kronor. ESV:s prognos var ett överskott på 0,9 miljarder kronor.

De totala inkomsterna blev 58,2 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor högre jämfört med ESV:s prognos. Det beror främst på att de löpande redovisade skatterna blev högre än väntat.

Utgifterna på statens budget i juli uppgick till 60,1 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att statsskuldsräntorna och den kassamässiga korrigeringen blev 1,9 miljarder kronor respektive 4,5 miljarder kronor högre än väntat.

Utfallet jämförs med ESV:s prognos för statens budget och de offentliga finanserna som publicerades den 19 juni 2012.

Visa månadsutfallet

ESV publicerar nästa prognos för statens budget och de offentliga finanserna den 5 september 2012.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

Bifogade filer

Word-dokument