Skip to main content

Underskott i statens budget i juni

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 10:00 CEST

Efter fyra månader med överskott uppvisade statens budget ett underskott om 28,4 miljarder kronor i juni. Underskottet beror på stora utbetalningar av skatteåterbäring. Inkomsterna blev 35,4 miljarder kronor och utgifterna blev 63,8 miljarder kronor.

De totala inkomsterna blev 11,1 miljarder kronor lägre jämfört med ESV:s prognos. Det beror främst på att utbetalningarna av skatteåterbäring blev högre än väntat i juni. De totala utgifterna blev 3,1 miljarder kronor lägre jämfört med prognosen.

Utfallet jämförs med ESV:s prognos för statens budget och de offentliga finanserna som publicerades den 19 juni 2012. ESV publicerar nästa prognos för statens budget och de offentliga finanserna den 5 september 2012. Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 28 augusti 2012.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

Bifogade filer

PDF-dokument